Ekspertgruppe anbefaler økt reiselivsmoms: – Bør ikke lyttes til

Publisert

#005

– Utvalget har lukket øynene for reiselivsnæringens situasjon. Derfor er jeg glad for at finansministeren er tydelig på at regjeringen ikke vil følge opp alle forslagene fra utvalget.

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år.

Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes «enklere og med færre satser enn i dag». Gruppen har fått i oppdrag å komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften.

Utvalget anbefaler at dagens reduserte satser og nullsatser avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats i løpet av maksimalt tre år. Overnattingsbedrifter vil få en momssats på 23 eller 25 prosent dersom anbefalingen blir tatt til følge. Det mener utvalget vil gi staten 1,65 milliarder kroner i økte momsinntekter fra overnattingsbransjen alene.

– Glad finansministeren er tydelig

Finansminister Siv Jensen (FrP) understreket på en direktesendt pressekonferanse at regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede, og at den neppe vil fjerne alle lav- og nullmomssatsene slik utvalget foreslår.

– Utvalget har lukket øynene for reiselivsnæringens situasjon. Derfor er jeg glad for at finansministeren er tydelig på at regjeringen ikke vil følge opp alle forslagene fra utvalget. Vi vil på det sterkeste advare mot å ta utvalgets anbefaling til følge. Reiselivet skaper arbeidsplasser over hele landet, helt i tråd med regjeringens ønsker. En ny momsøkning vil være svært ødeleggende for en næring som sysselsetter mange til tross for presset lønnsomhet, og det vil også være stikk i strid med regjeringens ambisjon om å utvide sesongene, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Norsk overnattingsmoms er allerede i Europatoppen

Fra 2016 til 2018 økte regjeringen den laveste momssatsen med 50 prosent fra 8 til 12 prosent. Samtidig går driftsmarginene for overnatting ned, og var på under én prosent i 2017. Økningen som utvalget foreslår, vil dermed være nær fire ganger 2016-nivået.

– Norsk overnattingsmoms er allerede i Europatoppen. En ytterligere økning vil svekke Norge i den knallharde konkurransen om både norske og internasjonale reisende. Dette vil gi norske hoteller, som skaper arbeidsplasser og verdier i alle landets kommuner, en ytterligere konkurranseulempe mot cruise, som ikke betaler moms. Ekspertgruppens anbefaling bør ikke lyttes til, og vi skal gjøre alt vi kan for å unngå at anbefalingen blir gjeldende politikk. For flere vil en momsøkning være så dramatisk at de rett og slett må stenge. Dette handler om å bevare norsk reiselivs konkurranseevne og sysselsettingsmuligheter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: