Regjeringen øker reiselivsmomsen fra 8 til 10 prosent

Publisert

KrF og Venstre ville holde reiselivsmomsen på dagens nivå, men fikk ikke gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen. Dermed øker reiselivsmomsen fra 8 til 10 prosent med virkning fra årsskiftet.

I forslaget til neste års statsbudsjett, som ble lagt frem 7. oktober, gikk regjeringen inn for å øke momsen på reiselivstjenester fra 8 til 10 prosent. 

Siden da har NHO Reiseliv forsøkt å belyse de negative konsekvensene momsøkningen kan få for reiselivsnæringen.

Med støtte fra LO og Fellesforbundet har NHO Reiseliv bedt om at forslaget utredes grundig og at momsøkningen ikke trer i kraft før i 2017.

Venstre og KrF valgte i sine alternative statsbudsjett å holde reiselivsmomsen på 8 prosent. Det fikk ikke støttepartiene gjennomslag for i den endelige budsjettavtalen med regjeringen, som ble presentert 23. november.

Disse tjenestene berøres

Avtalen innebærer at reiselivsmomsen øker fra 8 til 10 prosent med virkning fra 1. januar 2016.

Momsøkningen gjelder alle overnattingstjenester og formidling av disse, samt persontransport og formidling av persontransporttjenester, som omfatter blant annet buss, bane, tog, drosjer, fly og skiheiser. Videre berøres kino, museer, adgang til fornøyelsesparker og billetter til idrettsarrangement og formidling av disse tjenestene.

Dette må bedriftene gjøre

Mens bedriftene i dag beregner 8 prosent merverdiavgift på fakturaen ut til sine gjester, må de fra årsskiftet beregne 10 prosent. Det gjøres ingen endringer når det gjelder fradragsrett for inngående merverdiavgift. Bedriftene har fortsatt full fradragsrett for den merverdiavgiften som inngående faktura angir.

Les mer om konsekvenser for bedriftene her

Glad for støtte fra KrF og Venstre

NHO Reiseliv er glad for støtten fra KrF og Venstre i kampen mot økt reiselivsmoms.

– Den siste tiden har den store tilstrømningen av asylsøkere til Norge preget den norske politikken, og det har overskygget andre saker i innspurten i budsjettforhandlingene. Vi vil takke Venstre og KrF for støtten i kampen mot økt reiselivsmoms, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv hadde håpet på støtte fra Arbeiderpartiet også.

– Ettersom LO og Fellesforbundet deler vår oppfatning om at økt reiselivsmoms er negativt for reiselivet, hadde vi håpet på støtte fra Arbeiderpartiet også. Beklageligvis har ikke Arbeiderpartiet prioritert saken i sitt alternative budsjett, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Stort engasjement

Spørsmålet om økt reiselivsmoms har skapt stort engasjement i næringen.

– At NHO Reiselivs medlemmer har stått frem og snakket om konsekvensene av økt reiselivsmoms har vært avgjørende for den støtten vi har fått, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: