Brev om diskriminerende konkurransegrunnlag for hotell- og konferansetjenester

Brevet ble sendt Politiets Fellestjenester med kopi til Nærings- og fiskeridepartementet ved statsråd Monica Mæland den 26.09.16.

NHO Reiseliv viser til Politiets Fellestjenester konkurransegrunnlag angående rammeavtale for hotell- og konferansetjenester med ordinær tilbudsfrist 10.10.2016, men som har blitt utsatt til 24.10.2016. NHO Reiseliv mener at slik konkurransegrunnlaget er utformet, så diskrimineres alle frittstående hotell fra å gi tilbud. I tillegg til å være svært spesifikk på lokasjoner forutsettes det i dette konkurransegrunnlaget at hotellene må kunne tilby minimum to av de oppgitte lokasjoner, dermed kan ikke enkeltstående konferansehoteller konkurrere om leveransen.

Last ned hele brevet nedenfor.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: