NHO Reiseliv

Innhold

Krever at frittstående hoteller får gi tilbud i offentlig anbudskonkurranse

Nyhet, Overnatting

Publisert

– Vi kan ikke akseptere at frittstående hoteller diskrimineres i anbudskonkurranser, sier NHOs ekspert på offentlige anskaffelser Arnhild Dordi Gjønnes (bildet). Foto: Tyrifjord Hotell og Moment Studio

Flere hundre frittstående hoteller ekskluderes fra å gi tilbud i en anbudskonkurranse om hotelltjenester. NHO og NHO Reiseliv krever at konkurransen avlyses og utlyses på nytt.

Politiets Fellestjenester (PFT) har utlyst en konkurranse om å levere hotell- og konferansetjenester i minst to år. Avtalen kan få en varighet på så mye som fire år om opsjoner utløses. Verdien av innkjøpene er på over 100 millioner kroner årlig, og er estimert til 545 millioner kroner de neste fire årene, skriver Finansavisen.

7 av 10 utelates

I konkurransegrunnlaget heter det at hotellene må levere tilbud på to lokasjoner innenfor hver kategori for å delta. Dermed kan ikke frittstående hoteller konkurrere om leveransen.

Om lag 700 av landets drøyt 1000 hoteller er frittstående.

– Det er svært viktig at frittstående hoteller får konkurrere på like vilkår med kjedetilknyttede hoteller. Konkurransegrunnlaget til Politiets Fellestjenester ekskluderer et helt marked fra å gi tilbud. Det reagerer vi sterkt på, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, som er ekspert på offentlige anskaffelser.

Krever ny konkurranse

NHO ber nå om et møte med Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere den aktuelle konkurransen spesielt og bruken av rammeavtaler generelt. I et brev til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) krever NHO at PFTs hotellkonkurranse avlyses og utlyses på ny.

 «Dersom det inngås rammeavtaler med et lite antall hoteller med stor leveringskapasitet, og disse alene får i oppdrag å dekke PFTs hotellbehov i perioden, kan det oppstå en risiko for at konkurransen begrenses. Risikoen ligger eventuelt i at frittstående konferansehoteller med evne til konkurransedyktige enkeltleveranser presses ut av markedet. Dersom det skjer, har man ikke fremmet, men hemmet konkurransen», heter det i brevet.

George Thomassen, daglig leder ved det frittstående hotellet Tyrifjord Hotell i Vikersund, sier det slik:

– Hvis jeg var Norges raskeste 800 meter-løper, så ville det vært rart om jeg ikke skulle få stille til start i NM bare fordi jeg kommer fra en liten klubb.
George Thomassen, daglig leder ved Tyrifjord Hotell

Utelatt flere ganger før

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes sier det er flere eksempler på at frittstående hoteller har blitt utelatt fra offentlige anbudskonkurranser.

Første gang NHO kontaktet Justisdepartementet i forbindelse med sentralisering av hotellavtaler, var i 2011. Den gangen ble konkurransen avlyst og sendt ut på nytt. Da Politihøgskolen, Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste (PFT) i 2015 lyste ut en konkurranse om å levere hotelltjenester, var frittstående hotell igjen utelatt fra konkurransen. Etter påtrykk fra NHO og NHO Reiseliv så politiet de uheldige konsekvensene av anbudsutformingen. Konkurransen ble avlyst og lyst ut på nytt med mulighet for frittstående hoteller å delta.

– Nå termineres altså denne avtalen midt i kontraktsperioden, for så å bli erstattet med en ny avtale som nok en gang diskriminerer de frittstående hotellene. Det kan vi ikke akseptere ettersom frittstående hotell også er store og veletablerte aktører i markedet, sier Gjønnes.

Hun minner om at både tidligere fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) og nåværende næringsminister Monica Mæland (H) har oppfordret offentlige innkjøpere til å innrette anbudskonkurranser slik at de sikrer bredest mulig deltakelse fra næringslivet.

1. januar 2017 endres konkurransereglene. Da må offentlige innkjøpere vurdere å åpne for deltilbud på konkurranser. I tilfeller der det ikke skjer, må innkjøperne gi begrunnelse.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: