Ingen unnskyldninger for å utelate frittstående hoteller

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

#005

Fra venstre: Arnhild Gjønnes fra NHO, Kjetil Østgård fra Statens innkjøpssenter, Kjetil Istad fra Sykehusinnkjøp, Tony Eide fra Festningshotellene og Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv.

På NHOs Anskaffelseskonferanse, mandag 13. mai 2019, ble veileder for innkjøp av hotelltjenester – rom/frokost lansert.

– Offentlige innkjøpere har ingen unnskyldninger for å utelate frittstående hoteller fra konkurransene sine etter dette, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

OM VEILEDER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER AV ROM/FROKOST-TJENESTER

  • Veilederen er et samarbeid mellom Sykehusinnkjøp, Statens innkjøpssenter, NHO og NHO Reiseliv. 
  • Det skal være mulig å bruke flere av elementene av veilederen som en mal for å gjennomføre et innkjøp som sikrer bredest mulig konkurranse.
  • Formålet er å tilrettelegge for at alle hotell, inkludert frittstående hotell og mindre hotellkjeder, skal kunne delta i alle offentlige anskaffelser av hotelltjenester.
  • Dette skal bidra til bredere og større konkurranse om offentlige kontrakter i hotellbransjen, samt sikre kompetanseoverføring mellom offentlige innkjøpere.
  • Veilederen finner du her

Veilederen viser hvilke krav som kan stilles og hvordan de bør stilles. Den fremmer også utlysninger av rom/frokost-konkurranser per lokasjon, slik at alle aktører i hvert område skal få være med å gi tilbud.

Veilederen er laget av Sykehusinnkjøp og Statens innkjøpssenter i samarbeid med NHO og NHO Reiseliv. Arbeidet kom i gang etter at NHO reagerte på en konkurranse Sykehusinnkjøp lyste ut, hvor man stilte krav til at tilbyder hadde hotell i de fem største byene. Dette begrenset konkurransen fra 1000 aktører til 5. I etterkant ble man enige om å jobbe sammen for å legge til rette for fri konkurranse fremover, noe som resulterte i veilederen.

– Alle landets offentlige lensmannskontor, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har et frittstående hotell nær seg som bidrar til lokalsamfunnet med arbeidsplasser og skattekroner. I tillegg til å være en hyggelig møteplass for de som bor der, sier Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren påpeker at dersom man sentralt i organisasjonene utelukker frittstående hotell, så skaper det antageligvis dårlig avtalelojalitet, i tillegg til at man risikerer å miste en viktig samarbeidsaktør for de ansatte. Det spares ikke penger på å la færre aktører være med å konkurrere. Det er også et samfunnsøkonomisk tap. 

– NHO Reiseliv representerer både de største kjedehotellene og svært mange av Norges frittstående hotell. De er alle gode leverandører for det offentlige. Vi bryr oss ikke om hvem som får avtalen, men det er avgjørende at alle får delta, sier Krohn Devold.

 Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: