Brev til Konkurransetilsynet: Sveits forbyr lavest prisklausul i OTA-kontrakter, Norge må følge etter.

Brevet ble sendt til Konkurransetilsynet 25.09.2017 og inneholder følgende:

Sveits forbyr lavest prisklausul i OTA-kontrakter, Norge må følge etter

NHO Reiseliv har gjentatte ganger tatt kontakt med Konkurransetilsynet angående behovet for at Konkurransetilsynet må se nærmere på Online Travel Agents- markedet (OTA). Hotellmarkedet har de siste årene hatt et skifte fra direkte henvendelser til online salg. I 2015 var andelen av solgte romdøgn via OTA-plattformer på 19 prosent, og denne øker kraftig.

Fra før har myndighetene i både Tyskland, Østerrike, Italia og Frankrike lagt ned forbud mot laveste prisklausul i kontrakter mellom hoteller og OTA-er. Det vil si at de forbyr bookingselskapene å nekte at hotellene kan tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på bookingselskapets nettside. 18. september i år vedtok underhuset i Sveits det samme etter positiv behandling i nasjonalforsamlingens førstekammer.

Denne utviklingen som vi ser i andre europeiske land er viktig for å fremme fri konkurranse. Samtidig vet vi at forbudet mot laveste prisklausul ikke vil være effektivt dersom nettgigantene velger å straffe hoteller som ikke følger prisparitet. NHO Reiseliv mål er transparens i markedet, slik at gjestene finner de beste hotelltilbudene basert på pris og kvalitet uten at noen begrenser konkurransen.

NHO Reiseliv er kjent med at norske konkurransemyndigheter har fulgt utviklingen av reguleringen (både på nasjonalt og EU-nivå) av dette markedet i Europa, og således kjenner til at andre lands konkurransemyndigheter har gjort flere grep opp mot disse aktørene.

NHO Reiseliv krever nå at norske konkurransemyndigheter tar tak i disse utfordringene i Norge. Vi stiller gjerne på et nytt møte med Konkurransetilsynet om det er ønskelig.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: