NHO Reiseliv

Innhold

Professor: Prisparitet kan forbys i Norge

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Prisparitetsavtaler hemmer konkurransen, mener professor Erling Hjelmeng (innfelt). Foto: UiO

I en rekke europeiske land, deriblant Sverige, kan ikke lenger Booking.com nekte hotellene å ha laveste pris på egne nettsider. – Hjemmel for lignende forbud i Norge, konkluderer professor.

NHO Reiseliv har lenge argumentert for et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler. Det går ut på at OTA-er (Online travel agents) som Booking.com nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på bookingplattformen.

I påvente av tiltak fra Konkurransetilsynet har NHO Reiseliv tatt initiativ til å få laget en juridisk betenkning om prisparitetsklausuler.

Hemmer konkurransen

Betenkningen fra konkurranserettsspesialist og professor Erling Hjelmeng ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO) konkluderer med at prisparitetsavtaler hemmer konkurransen og at det er hjemmel i konkurranseloven for å forby avtaler eller adferd som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

Betenkningen inneholder et forslag til lovtekst som Hjelmeng mener kan utformes under konkurranselovens § 14

«Enhver avtale eller adferd som forplikter eller er egnet til å påvirke hotellers og andre overnattingssteders frihet til selv å sette priser eller andre vilkår i egne salgskanaler eller overfor foretak som formidler overnattingstjenester, er forbudt. Det samme gjelder avtaler eller adferd som forplikter eller er egnet til å påvirke hoteller og andre overnattingssteders frihet til selv å tilby ledig kapasitet. Avtaleklausuler som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen rettsvirkning».

Les den juridiske betenkningen i sin helhet her (PDF)

Forbys i Sverige

Land som Østerrike, Sveits, Belgia, Frankrike, Italia og Tyskland har allerede forbudt praksisen med prisparitet. 20. juli bestemte den svenske Patent- og markedsdomstolen at avtaler med prisparitet skal forbys også i Sverige.

– Vi har i lang tid ment at disse prisparitetskravene strider mot norsk konkurranselov, men så langt har vi blitt møtt med en «vente og se»-holdning. Nå som Sverige og en rekke andre europeiske land har innført forbud, ser vi virkelig ikke noen grunn til å vente lenger, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Forventer handling

Senest rett før sommeren hadde NHO Reiseliv et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om saken.

– Vi forventer at de snarest ser på denne saken. Et forbud vil bety at hotellene fritt kan sette pris og betingelser, som uten tvil vil gagne forbrukerne. Dette handler også om å dempe den enorme makten disse nettreisegigantene har fått. Særlig for mindre frittstående hoteller vil det bety mye med et forbud, sier Krohn Devold.

Departementet: Interessant

Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til Dagens Næringsliv at dommen i Sverige er «interessant».

– Nå skal jeg på ingen måte forskuttere hva vi mener om dette, men vi vil vurdere dommen og innspillene vi har fått fra NHO Reiseliv de kommende månedene, sier Thue til DN.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: