EU anbefaler strengere regler for store internasjonale bookingselskaper

Publisert

EU-lovgivere er enige om en avtale som begrenser markedsmakten til store internasjonale aktører som Booking.com. Det blir forbud mot såkalte smale prisparitetsklausuler som hindrer hotellene i å tilby en bedre pris i sine egne kanaler enn på booking-plattformen.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

— En samlet europeisk hotellindustri applauderer EU for å sette nye regler rettet mot de store internasjonale bookingselskapene som utøver uforholdsmessig makt overfor hotellene. I Hurdalplattformen sier regjeringen at den «vil sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper». Vi forventer at Regjeringen Støre følger opp Hurdalsplattformen, samt utviklingen i EU, og innfører et slikt forbud nå, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

— Ved å innføre et slik forbud vil regjeringen bedre både rammebetingelsene og markedssituasjonen til norske overnattingsbedrifter, og ikke minst vil bedriftene få tilbake makten over sitt eget produkt, fortsetter Krohn Devold.

Begrenser markedsmakten til Google og Booking.com

EU-lovgivere ble 25. mars 2022 enige om en avtale som bidrar til at Digital Markets Act (DMA) blir endelig vedtatt. Basert på kriterier for omsetning og antall brukere, vil EU peke ut såkalte portvoktere som vil bli underlagt strengere reguleringer og krav. Kriteriene vil inkludere Google og Booking.com. For å begrense markedsmakten til disse har EU-lovgivere bestemt et forbud mot smale prisparitetsklausuler som hindrer hotelleiere i å tilby en bedre pris på sine egne kanaler enn på plattformen. Videre vil de nye reglene gi hotellene bedre tilgang til kundedata som genereres når kundene booker via for eksempel booking.com. Foreløpig gjelder forbudet kun de som faller inn under kriteriene som «portvokter», men Hotrec jobber videre med problemstillingen for at også mindre Online Travel Agents (OTA) får et forbud mot smale prisparitetsklausuler. Parallelt med dette fortsetter det å være nasjonale rettssaker mot prisparitetsklausuler hvor hotellene blant annet har vunnet i Tysk høyesterett.

— Har brukt en «take it or leave it»-strategi for å presse hotellene

Selve avtaleteksten er ennå ikke tilgjengelig, men NHO Reiseliv har, via den europeiske paraplyorganisasjon for reiseliv, Hotrec, fått tilstrekkelig og omfattende informasjon om avtalen som gjør at det er trygt å anta at endringene vil skje: 

— Det siste tiåret har hotelleiere opplevd uakseptabel oppførsel fra dominerende OtA'er. Disse har benyttet seg av en "take it or leave it"-strategi for å presse hotellene. Avtalen man har kommet til nå gir et klart signal til digitale giganter: oppfør deg som partnere overfor forbrukere og forretningsbrukere. Praksisen med smale prisparitetsklausuler og dataoppbevaring virker til syvende og sist som et desincentiv for digitalisering av hoteller og sementerer hotelleiers avhengighet av OTA'er. Hele sektoren vil nå være bedre stilt for å håndtere sin egen digitalisering, sier Markus Luthe, leder av HOTREC-arbeidsgruppen som jobber med digital distribusjon. Les Hotrec sin pressemelding om den nye avtalen her.

Hemmer konkurransen

NHO Reiseliv har lenge argumentert for et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler som går ut på at OTA'er som Booking.com nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på booking-plattformen. I 2018 fikk NHO Reiseliv utarbeidet en juridisk betenkning om OTA'ers praksis med prisparitetsklausuler i avtaler med hoteller. Betenkningens konklusjon var at både horisontale/brede (et hotell kan ikke tilby bedre vilkår overfor andre OTA'er) og vertikale/smale (hotellet kan ikke tilby bedre vilkår fra hotellets egne nettsider) paritetsklausuler kan begrense konkurransen.

— NHO Reiseliv ba på bakgrunn av dette om at bruk av paritetsklausuler må forbys. Dessverre valgte regjeringen Solberg å ikke hensynta den juridiske betenkningen og forholdt seg passive til hotellenes konkurransesituasjon. Nå må Regjeringen Støre følge opp. Det er på overtid at Norge gjennomfører en regulatorisk endring, avslutter Krohn Devold.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

  2. Vel møtt til Årskonferansen

    NHO Reiseliv samler reiselivsledere fra medlemsbedrifter over hele landet til årskonferanse og innkjøpsmesse på Scandic Hamar 21. og 22. mai. Vi gleder oss til å se deg!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: