Reiselivets Samferdselsløft

Reiselivets Samferdselsløft er NHOs Reiselivsråds innspill til fylkenes regionale planstrategier og regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2014–2023 (NTP). I tillegg er dokumentet et innspill i det videre arbeidet med regjeringens nasjonale reiselivsstrategi.

Last ned rapporten her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: