NHO Reiseliv ønsker samferdselstiltak som bidrar til videre vekst i reiselivsnæringen. Det må være større grad av samordning mellom regjeringens samferdsels- og reiselivspolitikk.

Siste nytt

Bakgrunn

Effektiv transport inn til Norge og mellom viktige norske destinasjoner er et myndighetsansvar. I 2010 utarbeidet NHO Reiseliv sammen med de andre reiselivs-foreningene i NHO - Transport, Luftfart og Sjøfart - et dokument som var vårt felles innspill til Nasjonal transportplan for 2014- 2023. Dette dokumentet er fortsatt aktuelt som reiselivets ønskede samferdselspolitikk.

NHO Reiselivs viktigste synspunkter:

  • Effektiv transport inn til Norge og mellom viktige norske destinasjoner er et myndighetsansvar.
  • Vi ønsker samferdselstiltak som bidrar til videre vekst i reiselivsnæringen.

Prioriteringer

  • Det er avgjørende at den reisende har tilstrekkelig antall flyruter å velge blant, og at det finnes  flere kostnadseffektive og konkurransedyktige flyplasser for inngående trafikk. På ruter med mer en ett flyselskap er prisene betydelig lavere enn på monopolstrekninger. Konkurransen må stimuleres.
  • Likeså må langruter for busser og hurtigbåter være et nasjonalt ansvar. Dagens konsesjonsmakt i fylkeskommunene hemmer langruter på tvers av flere fylker. Det er en kilde til stor frustrasjon blant reiselivsbedriftene.
  • Konsesjonene må også tilpasses volumer for feriereisende, ikke bare fastboende. Destinasjoner med svært få fastboende og mange sesongturister får i dag ikke tilpasset tilbudet til det reelle behovet for buss- og fergeruter. Årsaken er at kriteriet for tildeling baserer seg på antall fastboende.
  • NHO Reiseliv krever at alle rutetider må finnes i digitale applikasjoner. Likedan må forutsetningen for å få konsesjon være at rutetider er tilgjengelige ett år frem i tid. På den måten blir det lettere å planlegge reiser.
  • Det offentlige har tilretteleggingsansvar som en primæroppgave. Det innebærer utbygging av infrastruktur som gir 4G-dekning i hele Norge. Stadig flere reiser som individuelt reisende, og er avhengig av 4G dekning i hele Norge for å kunne benytte det norske reiselivstilbudet. Det er et offentlig ansvar å sikre at alle reiselivsbedrifter har god nettdekning, dette er en sentral del av offentlig infrastruktur som er like viktig som strøm og vann. Vårt langstrakte land med store avstander gjør det viktigere for oss enn noe annet land i Europa at reiselivsbedriftene kan nås digitalt, noe som forsterkes av veksten i digitale betalingsløsninger. 


Viktige dokumenter

#samferdsel: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/samferdsel

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: