Reiselivet ber justisministeren hindre nye passkøer på Gardermoen

Publisert

Bekymret: Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart og NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold ber justis- og beredskapsministeren løse driftsutfordringene ved Oslo lufthavn.

Underbemannet grensekontroll skaper fortsatt trøbbel for turister og flyselskaper ved Oslo lufthavn. Strengere dokumentkontroll og økt trafikk vil forsterke utfordringene, frykter NHO Luftfart og NHO Reiseliv.

Politiet på Gardermoen har lenge hatt for lite folk til å gjennomføre en effektiv passkontroll. Sommeren 2016 var kø-problemene på Gardermoen periodevis svært store. Timelange passkøer førte til at mange passasjerer mistet flyene sine.

Til tross for at justis- og beredskapsministeren i september i fjor varslet at politiet på Gardermoen får tilført 14 nye stillinger, har problemene i grensekontrollen vedvart utover høsten.

Behov for mer ressurser til grensekontrollen på @Oslolufthavn. Skjerpet dokumentkontroll og økt trafikk i 2017. @Justisdep

Strengere regler

– Den dialogen bransjen så langt har hatt med myndighetene har ikke medvirket til å løse driftsutfordringene i grensekontrollen. Tvert imot ser vi nå at utfordringene snarere vil forsterke seg i tiden som kommer, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Årsaken er økt trafikk og at dokumentkontrollen i Schengen-området blir skjerpet i 2017. Det kan føre til lengre køer i passkontrollen.

Ber om ekstra ressurser

Lothe og NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold ber  justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen snarest bevilge ekstra ressurser til grensekontrollen på Gardermoen. Det innebærer også å sørge for rask oppgradering av elektroniske passkontroll-løsninger, såkalte «e-gates».

– Fremdriften når det gjelder å kjøpe inn nytt elektronisk avlesningsutstyr er en betydelig utfordring. Etter hva vi har fått opplyst, vil utstyret tidligst være på plass i 2018, sier Lothe.

– Avgjørende at hovedflyplassen fungerer godt

Kristin Krohn Devold sier det er avgjørende for en samlet norsk reiselivsnæring at Oslo lufthavn fungerer godt.

– Norsk reiselivsnæring satser nå sterkt på vekst i det internasjonale turistmarkedet, og innkommende reisende fra land utenfor Schengen utgjør en betydelig del av dette markedspotensialet. Forholdet til et viktig turistmarked som Kina er nå bedret, og vi forventer en betydelig trafikkvekst herfra. Det er derfor helt avgjørende at hovedflyplassen fungerer så godt at Norge kan håndtere denne forventede trafikkveksten, sier Krohn Devold.

– Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Amundsen: Køer ikke til å unngå

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber  folk forberede seg på at det kan bli køer også til sommeren:

– Avinors prognoser for passasjertilfang for første kvartal 2017 brukes i planleggingen av tjenesten i samme tidsrom. Selv med full bemanning er det imidlertid ikke til å unngå at det vil være noe kø på inn- og utgående grensekontroll grunnet omfattende passasjertrafikk, sier Amundsen til Aftenposten.

Ekstrakostnader på 50 mill.

De norske flyselskapene sier de har hatt ekstrakostnader på rundt 50 millioner kroner i 2016 som følge av underbemannet grensekontroll.

– Avinor har utarbeidet kø-målinger som viser mange tilfeller av lange inn- og utgående kø-situasjoner. Vi kan ikke se at myndighetene så langt har fulgt opp bransjens alvorlige bekymringer på en tilfredsstillende måte, sier Lothe i NHO Luftfart.

NHO Luftfart har tidligere tatt opp utfordringene i grensekontrollen på Gardermoen med både Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Øst politidistrikt. NHO Luftfart og NHO Reiseliv ber nå om et møte med justis- og beredskapsministeren.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: