– Haster med storflyplass i Lofoten

Publisert

Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland og NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. Foto: Moment Studio og Per Sollerman.

NHO Nordland og NHO Reiseliv ber om fortgang i arbeidet med å bygge en rullebane som kan ta imot større fly i Lofoten.

Oppfordringen kommer etter at planene om ny storflyplass på Gimsøy i Vågan kommune ble skrinlagt i november i fjor. Avinors ekspertgruppe konkluderte med at vindforholdene på øya var for krevende.

– Etter at forslaget om storflyplass på Gimsøy ble forkastet, haster det nå å få på plass en 1600-meters rullebane. Potensialet for vekst i Lofoten er enormt. Forutsetningen er at gode transportløsninger kommer på plass, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland.

Haster å få på plass 1600-meters rullebane i Lofoten. Enormt reiselivspotensial.

 – Næringslivet tar regningen

Avinor har varslet at en anbefaling om fremtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen skal være klar våren 2018.

– Lokalt næringsliv tar i dag regningen for at Avinors utredninger om fremtidig flyplasstilbud i Lofoten ikke er ferdig. Usikkerheten dette skaper, og unødvendig ventetid på utbygging av en større flyplass, hindrer flere nye investeringer og større vekst i næringslivet.Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør i NHO Nordland

– Opp til Avinor å velge

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold minner om at regjeringen gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) har konkludert med at Lofoten trenger en større flyplass.

– Lofoten trenger helt klart en 1600-meters rullebane på en av de eksisterende flyplassene. Kombinert med andre infrastrukturutbedringer vil det føre til vekst for reiselivet i Lofoten i vinterhalvåret, sier hun.

– Avinor må selv vurdere hvilken av flyplassene som egner seg for utbygging, men vi etterlyser fortgang, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Sterk vekst fra utlandet

Nord-Norge har opplevd sterk reiselivsvekst de siste årene. Fra januar til november 2016 ble det registrert over 3,5 millioner gjestedøgn ved nordnorske overnattingssteder, en økning på 9 prosent fra samme periode i fjor. Utenlandske overnattinger har økt med hele 18 prosent i samme periode.

– Reiselivsveksten forventes å fortsette. Dette inkluderer også betydelig vekst i tilstrømning av besøkende fra ulike land i Asia. Lofoten er et nasjonalt fyrtårn for reiselivet og en trafikk-skaper for omkringliggende regioner, sier Krohn Devold.

– Investeringer kan gå tapt

Styreleder Arne Kjell Nyheim i NHO Reiseliv regionforening Nord-Norge påpeker at Lofoten har satset tungt på internasjonal markedsføring gjennom mange år, og med gode resultater.

– Vi risikerer at investeringene i dette arbeidet kan gå tapt hvis ikke en større flyplass utvikles og etableres snarest, sier Nyheim.

NHO-direktør Hjartøy viser til at en lengre rullebane vil føre til lavere billettpriser og styrket konkurranseevne for nordnorske bedrifter.

Mangfoldig næringsliv

– Lofoten har et sterkt næringsliv innenfor for reiseliv, sjømat, fiskeri, akvakultur og tilstøtende tjenesteproduksjon. En større flyplass med direkteruter til Oslo og tilknytning til et internasjonalt rutenett vil ha vesentlig betydning for næringslivets fortsatte vekst og mulighet for lønnsom drift, sier han.

Tidligere undersøkelser og uavhengige analyser, blant annet fra Transportøkonomisk institutt (TØI), konkluderer med at det er fullt mulig og økonomisk fornuftig å bygge en større flyplass i Lofoten.

– Forholdene ligger godt til rette for en ny storflyplass i regionen, sier Hjartøy.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: