Nytt skiltregelverk på høring

Publisert

9 av 10 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter mener mangelfull skilting til bedriften er hemmende i en eller annen grad. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Vegdirektoratet å vurdere dagens skiltbestemmelser og komme med forslag til nytt skilt-regelverk.

Vegdirektoratet har sendt det nye regelverket på høring. Kom gjerne med innspill til det nye regelverket slik at NHO Reiseliv kan ta det med i sitt høringssvar. Innspill kan sendes til næringspolitisk fagsjef  innen 15. august 2015.

NHO Reiseliv mener hovedregelen må være at bedrifter har lov til å sette opp skilt til reiselivsbedriften. Reiselivsbedrifter lever av kunder, og hvis kundene ikke finner frem, kan det bety kroken på døra.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: