Mattilsynet varsler sjeldnere smilefjestilsyn

Nyhet, Overnatting, Servering

Publisert

Illustrasjonsfoto

Mattilsynet justerer frekvensen på smilefjestilsyn fra mars.

Antallet virksomheter som får smilefjes, blir stadig flere. Mattilsynet har besluttet at smilefjestilsyn nå skal utføres minst hver 12. måned i stedet for hver åttende måned, som var regelen da ordningen ble innført for to år siden. Endringen skal gjelde for alle virksomheter som inngår i smilefjesordningen, opplyser Mattilsynet.

Ifølge Mattilsynets evaluering og brukerundersøkelse har regelverksetterlevelsen hos virksomhetene blitt stadig bedre gjennom flere tilsynsrunder.

Samtidig ser Mattilsynet et behov for å frigjøre ressurser til å følge opp andre virksomheter på matområdet. Derfor er det besluttet at tilsynsfrekvensen i smilefjesvirksomheter skal reduseres til hver 12. måned.

Endringen blir gjennomført fra 1. mars. Den nye frekvensen på 12 måneder blir satt når hver virksomhet får sitt første tilsynsbesøk etter endringen. Det betyr at i en overgangsfase vil enkelte virksomheter oppleve at de får nytt tilsynsbesøk åtte måneder etter forrige tilsyn, inntil endringen er fullt gjennomført for alle virksomheter.

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: