Smilefjesordningen

#205

Foto: Per Sollermann.

1. januar 2016 innførte Mattilsynet smilefjesordningen som gjelder for store deler av serveringsbransjen. Det er viktig at ordningen evalueres fortløpende, og justeres basert på tilbakemeldinger fra næringen.

Siste nytt

Bakgrunn

Da smilefjesordningen ble innført 1. januar 2016, gikk NHO Reiseliv imot ordningen. Bakgrunnen er at smilefjesordningen er skjønnsbasert. Det har vært en utfordring med store regionale ulikheter når det gjaldt hvilke påbud bedrifter fikk fra Mattilsynet under inspeksjon, og med en smilefjesordning vil de negative konsekvensene for bedriftene bli enda større, på grunn av eksponeringen med smilefjesplakaten. En annen innvending var at bare en del av serveringsnæringen ble berørt, noe som gir en negativ konkurransevridning.

Ordningen må endres på følgende områder:

  1. Bensinstasjoner og gatekjøkken må omfattes av ordningen. Ordningen gjelder for steder som er beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder, hvor restauranter og kaféer o.l. gis som eksempel. Serveringsvirksomhet fra gatekjøkken og bensinstasjoner som ikke er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder faller utenfor smilefjesordningen. NHO Reiseliv har vært og er klar på at innføringen av en slik ordning ikke må være konkurransevridende, og at enkelte segment innad i serveringsnæringen ikke må utelates. NHO Reiseliv vil på det sterkeste fremme at hele serveringsnæringen nå inkluderes, og i praksis vil det si gatekjøkken og bensinstasjoner som serverer mat.

  2. Bedriftens klageadgang/ rettsikkerhet må bedre ivaretas. Ifølge forskriften skal smilefjesrapporten henges opp selv om serveringsstedet klager på resultatet av tilsynet eller ber om oppfølging. I praksis vil det si at bedriften ikke har noen klagemulighet før smilefjesrapporten ligger på nettet, eller før rapporten på henges opp hos bedrift. Om bedriften ved en eventuell klaging får medhold, er skaden allerede skjedd i form av at et potensielt dårlig omdømme og tap av gjester. Ved en slik praksis mangler bedriftene rettsikkerhet. Smilefjesordningen er et inngripende tiltak, og som må kunne påklages. Når det er påklaget må iverksettelse av vedtaket utsettes.

  3. Oppfølging, antall virkedager må reduseres. Mattilsynet skal følge opp saken innen 10 virkedager etter at serveringsstedet har rettet opp de regelverksbruddene Mattilsynet har funnet, og melding om dette er mottatt hos Mattilsynet. NHO Reiseliv mener dette er for lenge. En bedrift må kunne kreve en oppfølging fra Mattilsynet innen kort tid, og mener derfor at 3 dager er tilstrekkelig. Dette krever mer av Mattilsynet, samtidig mener NHO Reiseliv dette er passende antall dager sett opp imot konsekvensene et dårlig fjes har for bedriften. Om bedriften har rettet opp i feilene allerede dagen etter, ser vi det som svært urimelig at bedriften i ytterste konsekvens må vente to uker på nytt tilsyn.

  4. Evaluering av Mattilsynet. Etter endt tilsyn må bedriften få mulighet til å komme med tilbakemelding om opplevelsen av tilsynet. Dette kan være i form av en generell score som bedriften gir tilsynet. Dette vil gi tilsynet en løpende oversikt over hvordan tilsynet oppfattes og man vil få en oversikt over tid, og også geografisk. Vi mener dette må være nyttig for Mattilsynet slik at regionale forskjeller raskt kan fanges opp, både forskjeller av positivt og negativ art vil være interessant.

Viktige dokumenter

Se også:

#smilefjesordningen: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/smilefjes

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: