Mattilsynet i gang med smilefjes

Publisert

Smilefjestilsyn

Fra 1. januar 2016 gir Mattilsynet smilefjes når de er på tilsyn ved norske serveringssteder.

– Mattilsynet starter smilefjesordningen fra 1. januar, og da planlegger vi å starte opp med tilsyn allerede uka etterpå. Vi kommer til å ha fokus på dette utover våren og håper å få gjennomført tilsyn hos de aller fleste så raskt som mulig, og senest innen 8. måneder, sier Berit E. Lind, seniorinspektør i Mattilsynet i Trondheim.

Mer enhetlig tilsyn

– Når vi får besøk fra Mattilsynet, og særlig nå etter at smilefjesordningen ble innført, så er dialogen blitt mye bedre. Det er forutsigbart. Vi vet at de kommer minst to ganger i året, og det er enkelt å få svar på spørsmål underveis og få veiledning om det er noe vi lurer på under tilsynet. Jeg synes vi har en god dialog, sier Vidar Fjerdrumsmoen, daglig leder ved Eld restaurant i Trondheim.

Les mer om smilefjesordningen og last ned Mattilsynets veileder

Mattilsynet mener at smilefjesordningen vil standardisere måten de fører tilsyn med serveringsbransjen på. Målet er at inspektørene blir mer enhetlige i måten de fører tilsyn på, uavhengig av kontorsted og landsdel. Smilefjestilsyn innebærer ingen endring i regelverket Mattilsynet allerede fører tilsyn etter, skriver Mattilsynet i sin veileder.

– Nå når smilefjesordningen ruller ut, er NHO Reiseliv spesielt opptatt av enhetlige tilsyn. Dette har blitt et mantra for Mattilsynet også, og nå forventer vi å se det i praksis. Det har vært en stor utfordring for bedriftene at like feil gir ulike reaksjoner, og med en smilefjesordning vil dette kunne få større konsekvenser enn tidligere. I tillegg blir fokuset på veiledning og dialog fra inspektørene viktig. Nå må bedriftene, sammen med inspektørene, gjøres i stand til å få best mulig smilefjes, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ingjerd Sælid Gilhus.

Godt mottatt i Midt-Norge

Smilefjesordningen har pågått som et prøveprosjekt i Midt-Norge i snart åtte år, og har blitt godt mottatt av bedriftene.

– Siden pilotprosjektet startet i Trondheim så ser jeg på denne ordningen som utelukkende positiv. Den største forskjellen er at vi nå får rapporten i hånden der og da når tilsynet er gjennomført, og har det da konkret hvis det skulle være ett eller annet. I tillegg må vi henge rapporten synlig ved døra, slik at gjestene ser hvordan det har vært ved tilsyn, sier Fjerdrumsmoen.

NHO Reiseliv håper den positive opplevelsen til bedriftene i Midt-Norge også vil spre seg til resten av landet, men oppfordrer medlemmene til å si ifra om de opplever ting de ikke er fornøyd med.

– I prøveprosjektet i Trøndelag har mange bedrifter vært fornøyde, men vi vet også at tilgangen til ressurser hos Mattilsynet har vært større og retten til nytt tilsyn har vært færre dager enn slik ordningen blir nå. NHO Reiseliv har en tett dialog med Mattilsynet, og vi vil ta med alle erfaringer vi får fra våre medlemmer om den nye ordningen til dem. Mattilsynet har vært klar på at justeringer i ordningen kan komme, og NHO Reiseliv er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmene våre om det skal bli noen endringer, sier Sælid Gilhus.

Stort behov for informasjon

For å gjøre serveringsstedene som omfattes av smilefjesordningen best mulig forberedt, sender Mattilsynet fra uke 50 ut en omfattende informasjonspakke til virksomhetene.

Informasjonspakken inneholder en 12-siders brosjyre om smilefjesordningen, med omtale av blant annet virkeområde, kravpunkter og aktuelle spørsmål og svar. I tillegg er det laget en 20-siders veileder som omhandler alle kravpunktene som omfattes av ordningen, med tilhørende utdyping og henvisning til forskrift.

– Vi registrerer at bransjen er svært interessert i informasjon om smilefjes. Og for Mattilsynet er veiledning på tilsyn sentralt, særlig ved førstegangs smilefjestilsyn. Vi både håper og tror informasjonsmateriellet vil være til nytte for både virksomhetene og inspektørene. Derfor vil alle avdelingskontorene i Mattilsynet også få en forsendelse av det samme informasjonsmateriellet som nå sendes til virksomhetene, sier prosjektleder Liv Engravslia i Mattilsynet.

Nytt tilsyn innen ti dager

Hvis et serveringssted får strekmunn eller surmunn, innebærer dette at forholdet må rettes opp. Virksomheten må melde at forholdet er rettet opp, og får deretter en ny vurdering av Mattilsynet. Tilbakemeldingen kan gjøres digitalt ved å bruke Mattilsynets skjematjenester. Dersom Mattilsynet ikke overholder tidagersfristen for nytt tilsyn, kan serveringsstedet ta ned gjeldende smilefjesrapport, og Mattilsynet skal fjerne den fra sin digitale publisering.

– For at en bedrift skal få en strek eller en sur munn så har vi funnet feil eller mangler som gjør at vi må bruke en eller flere typer virkemidler. Når vi fatter et pålegg, så gir vi alltid opplysninger til bedriften om hva som skal til for å rette opp i dette, og en frist for å rette. Når bedriften har rettet opp i disse påleggene, så kan de varsle oss, selv om den fristen vi har satt ikke har gått ut. Så kommer vi på nytt tilsyn innen ti dager, og da gjør vi et nytt tilsyn og utsteder en ny smilefjesrapport, som antakelig har et bedre resultat, sier Lind.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: