NHO Reiseliv sier klart nei til strengere regler for søndagsåpent

Nyhet, Politikk

Publisert

Illustrasjonsfoto: Kjetil Ree (Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org)

NHO Reiseliv advarer mot enhver innstramming av reglene for søndagsåpent på turiststeder, og er samtidig positiv til oppmykingene som skisseres for resten av landet.

I desember i fjor presenterte et regjeringsoppnevnt utvalg sin utredning om ulike alternativer til dagens regler for søndagsåpne butikker.

Et flertall i utvalget samlet seg om en modell med tre elementer:

  • Begrensningen på 100 kvadratmeter for kiosker og dagligvarebutikker bør økes til 150 kvadratmeter. Det gjelder også for butikker som selger husflidsvarer og suvenirer.
  • Alle andre butikker under 150 kvadratmeter skal få holde åpent på søndager og enkelte helligdager mellom klokken 13 og 19. Samtidig blir unntakene for campingplasser og hagesentre opphevet.
  • Unntaket for typiske turiststeder skal videreføres, men også butikkene på slike steder må holde stengt enkelte helligdager.

Ønsker generell tilgang

25. april gikk fristen ut for å si sin mening om forslagene. I sitt høringssvar sier NHO Reiseliv klart nei til enhver form for innstramming i regelverket for turiststeder og campingområder.

– Utvalget har undersøkt effekten av turistunntakene og konkludert med at markedet lokalt har tilpasset seg, og at de søndagsåpne butikkene er populære hos både tilreisende, hyttefolk og fastboende. Samtidig gir det grunn til bekymring at utvalget stiller seg positive til å stramme inn disse unntakene. Den eneste som taler for å oppheve unntakene, er en generell tilgang til å holde søndagsåpent som vil gjøre disse unntakene unødvendige, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Samtidig er NHO Reiseliv positiv til forslaget om å øke kvadratmetergrensen fra 100 til 150, og at butikker i alle bransjer under 150 kvadratmeter kan holde åpent på søndager mellom 13 og 19.

Reiselivet jobber når andre har fri

– Vi er glad for at regjeringen har satt ned et utvalg om søndagsåpne butikker. Turistundersøkelser viser at shopping er blant hovedaktivitetene til besøkende til Norge. Økt åpenhet gjør oss mer attraktive. Reiselivet er næringen som jobber når andre har fri, og flere bedrifter har utfordringer med de strenge reglene for søndags- og helgedagsarbeid. Mange av de ansatte er dessuten studenter eller deltidsansatte, som ønsker å arbeide i helger når arbeidskraftsbehovet er størst, for så å ha arbeidsfri i ukedagene. Hvis vi skal få fortsatt vekst og sesongutvidelse i reiselivet, er det nødvendig med et fleksibelt regelverk, sier Ole Michael Bjørndal.

Se også: 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: