#205

Joker Grünerløkka.

NHO Reiseliv mener at innføringen av en generell bestemmelse i loven om søndagsåpne butikker vil være en forenkling og avbyråkratisering sammenlignet med dagens regelverk.

Dokumenter

  1. Høringssvar om søndag som annerledesdag

    Vi kan ikke ha et reiselivsprodukt som møter våre besøkende, enten det gjelder utlendinger eller nordmenn, med lukkede dører.

Siste nytt:

17. juni 2016 ble det nedsatt et utvalg om søndagsåpne butikker som fikk i oppgave å vurdere gjeldende regulering av åpningstidene på søn- og helligdager og eventuelt foreslå endringer. Utvalgets utredning var klar 14.desember 2017.

Utvalget ser behovet for å gjøre noe med reglene, men konstaterer også at det etter høringen i 2015 ikke er flertall i befolkningen eller Stortinget for de mest ytterliggående forslagene: full liberalisering eller innstramming av åpningstidene.

NHO Reiselivs primærstandpunkt er at innføring av en generell bestemmelse i loven om
søndagsåpne butikker, vil være en forenkling og avbyråkratisering sammenlignet med
dagens regelverk. Ved at det blir en generell tilgang, fremfor dagens regelverk hvor det er
unntaksbestemmelser, gjør det mer forutsigbart for bedriftene. 

25. april 2018 leverte NHO Reiseliv et høringssvar til Kulturdepartementet der vi skisserer fire ulike modeller som mulige endringsforslag, og et flertall av utvalget støtter en forsiktig liberalisering. NHO Reiseliv drøfter utvalgets arbeid i sitt høringssvar. Våre hovedkommentarer er som følger:

1. NHO Reiseliv sier nei til all innstramming i regelverket for turiststeder og campingområder. Endringer av regelverket skal ikke føre til innstramminger av åpningstidene for disse. NHO Reiseliv mener at det eneste som kan tilsi at disse unntakene blir opphevet, er at en eventuell ny modell er så vid at disse unntakene blir unødvendige.

2. Vi sier ja til de oppmykingene som skisseres for resten av landet, altså at kvadratmeterbegrensingen som i dag er 100 kvm. økes, og at butikker i alle bransjer under en viss kvadratmeter kan ha åpent på søndager kl. 13-19.


Se også:

Dokumenter

  1. Høringssvar om søndag som annerledesdag

    Vi kan ikke ha et reiselivsprodukt som møter våre besøkende, enten det gjelder utlendinger eller nordmenn, med lukkede dører.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

#søndagsåpen: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/sondagsapen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: