Kommunal- og forvaltningskomiteen: Innspill fra NHO Reiseliv i forbindelse med Statsbudsjettet 2017

Dokumentet ble sendt 01.11.2016 og inneholder følgende:

Statsbudsjettet 2016 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon

NHO Reiseliv viser til Prop. 1 S fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og vil her kommentere proposisjonen på vegne av norsk reiseliv.

Norsk reiseliv i vekst

Norsk reiseliv har opplevd en rekordsommer over hele landet. Så langt i år er det en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden januar til og med august. Dette er tredje år på rad med betydelig vekst i utenlandske reisende til Norge. Den globale veksten i reiseliv er på cirka 10 prosent i året, og det er viktig at Norge tar sin del av denne veksten. Tilreisende med fly fra Kina og USA utgjør nå den henholdsvis femte og sjette største gruppen som overnatter på hotell i Norge. (se vedlagt figur 1).

Reiselivsnæringen er en av de næringene som opplever vekst og som ansetter i en tid hvor mange deler av næringslivet sliter. Det gjenspeiles også i NHOs siste økonomibarometer, som er en undersøkelse blant alle NHOs medlemmer. Økonomibarometeret viser at reiselivsnæringen er den næringen som er klart mest positiv til markedsutsiktene (se vedlagt figur 2). Lav kronekurs har vært en viktig grunn til at reiselivsnæringen har opplevd sterk besøksvekst fra utlandet. For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse, må myndighetene føre en politikk som holder kronekursen nede, og som tilrettelegger for videre vekst. Reiselivsnæringen er imidlertid svært prisfølsom. Alt som bidrar til å fordyre det norske reiselivsproduktet, være seg flyreiser, overnatting eller servering, bidrar til å svekke næringen.

Få fart i digitaliseringen av det offentlige

Det foreslås om lag 1, 2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2017. Dette er viktig. Digitaliseringsmeldingen, som kom tidligere i år, viser at det er et sterkt behov for at det offentlige digitaliseres i langt større grad enn i dag. World Economic Forum utgir årlig en global «Networked Readiness Index», som sammenligner lands digitale utvikling. Norge er nummer fire på denne oversikten for 2016. Begrunnelsen for at Norge ikke er enda høyere er at digitaliseringen av det offentlige trekker ned. Budsjettet for 2017 viser at regjeringen vil ha endring og mer fremdrift i det digitale. Vi mener at satsingen burde vært enda større.

Reiselivet vil ha en større satsing på digitalisering av offentlige tjenester #statsbudsjettet

Vi vil trekke frem bevilgningen av 172 millioner kroner til et nytt IT-system som skal drive samtlige 18 registre som forvaltes av Brønnøysundregistrene, og utviklingen av nasjonal digital fellestjeneste for innsending og kvalitetskontroll av byggesøknader som to positive tiltak i budsjettet. Dette er begge tiltak som kan ta ned kostnadene for bedriftene.

Vi vil gjerne se en større satsing på digitalisering av offentlige tjenester som næringslivet bruker. Dette gjelder for eksempel ulike søknadsskjema og godkjennelser i kommunene. De ulike informasjonstjenestene må i større grad snakke sammen. I dag opplever bedrifter at samme informasjon må sendes inn flere ganger til kommunen. Dette oppleves som unødvendig.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: