Statsbudsjettet

Vi jobber kontinuerlig med å gi innspill til statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: Slik jobber NHO Reiseliv 

Nedenfor ser du noen av sakene som NHO Reiseliv jobber målrettet med i tilknytning til det foreslåtte statsbudsjettet for 2023.

Formueskatt

Formuesskattekuttene de siste årene må ikke reverseres. 

Økningen i formuesskatten de to siste årene dobler skatten for norskeide reiselivsbedrifter. Sammen med økninger i utbyttebeskatningen, inntektsbeskatning og økt arbeidsgiveravgift gir regjeringen nå norskeide reiselivsbedrifter en krevende skatteøkning som vil svekke verdiskaping- og sysselsettingsevnen til norsk reiseliv.

Les mer om dette i NHO Reiselivs høringssvar til finanskomiteen. 

Reiselivets momssatser

Turistskatt

I budsjettforliket med SV ble det vedtatt en verbal om at «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024».

NHO Reiseliv mener det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv enn turistskatt. Turistskatt vil være en særskatt på den reisende, som vil bidra til å fordyre det norske reiselivsproduktet. 

Markedsføringsmidler

Det er nå Norge bør satse på å treffe de ønskede turistene.

NHO Reiseliv ønsker at kuttet i 2020-budsjettet reverseres, det vil si minimum en økning på 50 millioner til 234 millioner. Det er mange grunner til at 2023 burde bli det året hvor vi igjen øker trykket med profilering av Norge som reisemål – blant annet viser to nasjonale strategier og en ekstern rapport om fremtidsnæringene at tjenester og reiseliv har et område med stort potensiale for vekst.

Les mer i NHO Reiselivs høringssvar til Stortingets næringskomité 

Kompetanse og rekruttering

NHO Reiselivs hovedmomenter til kunnskapsdepartementets budsjett er:
 • Etableringen av 500 nye fagskoleplasser er positivt, men for defensivt
 • Lærlingtilskuddet bør igjen oppjusteres
 • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling bør styrkes og kunne videreføres utover en treårsperiode
 • Innretningen av Kompetansepluss-ordningen bør styrkes, ikke reduseres
 • Øremerke 100 millioner kroner til utstyr i yrkesfagopplæringen for å starte på utstyrsløftet i yrkesfagopplæringen som er beskrevet i Hurdalsplattformen

Les mer om dette i NHO Reiselivs høringssvar til stortingets utdanningskomité her

NAVs arbeidsmarkedstiltak

Vi mener at forslaget om nedjustering av arbeidsmarkedstiltak, i en tid med lav arbeidsledighet og et høyt antall personer utenfor arbeidslivet, er uheldig, og bør justeres tilbake til 2021-nivå.

Les mer i NHO Reiselivs høringssvar til Artbeids- og sosialkomiteen 

Siste nytt om statsbudsjettet

Våre skriftlige innspill om Statsbudsjettet til myndighetene:

 1. Statsbudsjettet 2023: NHO Reiselivs høringssvar til transport- og kommunikasjonskomiteen

  NHO Reiseliv ønsker en endring i dagens lovverk om fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier i Merverdiavgiftsloven § 6-7 til også å omfatte korttidsutleie av elbil under 30 dager.

 2. Statsbudsjettet 2023: NHO Reiselivs høringssvar til Kunnskapsdepartementet

  Antall nye fagskoleplasser bør dobles. Lærlingtilskuddet bør oppjusteres, bransjeprogrammet for kompetanseutvikling og Kompetansepluss-ordningen bør styrkes, og 100 millioner bør øremerkes utstyrsløftet i Hurdalsplattformen.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

#statsbudsjettetTwitterInstagram   -  nhoreiseliv.no/statsbudsjett

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: