Høringssvar om skatter, avgifter og toll 2022

Følgende høringssvar ble oversendt Stortingets finanskomite 10. november 2021, og understreker viktige momenter for reiselivsnæringen om skatter, avgifter og toll i statsbudsjettet for 2022.

NHO Reiseliv viser til "Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022" og takker for muligheten til å gi våre kommentarer til forslagene for neste års statsbudsjett.

I vårt høringssvar til budsjettet som ble fremlagt av den avgåtte regjeringen Solberg 12.oktober 2021 la vi vekt på følgende momenter som særlig viktig for reiselivet i 2022:

  • Reiselivsmomsen på 12 % bør senkes til 8 % for 2022
  • Flypassasjeravgiften må ikke gjeninnføres
  • Behold økt verdsettelsesavgift (50 pst) og økt bunnfradrag i formuesskatten

Dessverre har ikke regjeringen Støre levert på et eneste av disse punktene. Moms og flypassasjeravgift beholdes på samme foreslåtte nivå, samtidig som man reduserer verdsettelsesrabatten og øker satsen i formuesskatten.

Dessverre er det derfor slik at Regjeringen Støre ytterligere forverrer rammebetingelsene for norsk reiseliv for 2022 sammenliknet med budsjettforslaget til regjeringen Solberg.  

Last ned og les NHO Reiselivs høringssvar  til "Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022" nedenfor. 


Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: