Enighet om statsbudsjettet 2021

Bilde av Stortinget i vinterlys

Etter forhandlinger på overtid ble regjeringen og Frp tirsdag 1. desember enige om statsbudsjettet for 2021. Stortinget. Foto Andreas Haldorsen.

Kompensasjonsordningen som kommer i januar, er det viktigste resultatet av budsjettenigheten mellom regjeringen og Frp.

Dette er regjeringspartiene og Frp enige om i den nye krisepakken

  • Økt kompensasjon: For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021
  • Kompensasjonsordningen vil vare til 1. mars 2021 og kunne forlenges så lenge pandemien hindrer næringen
  • Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 (Inkl. Persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre)
  • Det gis ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april.  
  • Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021
  • Konserntaket løftes tilbake til 80 millioner, samme nivå som det var i vår
  • Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner

Etter forhandlinger på overtid ble regjeringen og Frp tirsdag 1. desember enige om statsbudsjettet for 2021. Utover spesifikke bevillinger til kultur og reiseliv, ble det mest av relevans for reiselivet gjort kjent allerede 16. november.

En liten, men gledelig nyhet fra enigheten er at det bevilges rundt 43 millioner til ulike idretts- og kulturattraksjoner på ulike destinasjoner rundt om i landet, blant annet 3 millioner til Visit Svalbard og 2,5 millioner til Finnmarksløpet.

Forskuttere kompensasjon

I statsbudsjettet har NHO Reiseliv fått gjennomslag for svært mange viktige punkter, som vi har jobbet med i hele høst. Viktigst av disse punktene er en ny kompensasjonsordning som skal utbetales i januar. For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021.

For å unngå konkurser blant bedrifter som nå er i en likviditetskrise, har finansdepartementet utvidet bankenes handlefrihet for kriselån. Finansminister Jan Tore Sanner sier at kompensasjonsordningen bør tillegges vekt når bankene vurderer søknader om korte likviditetslån.

– Den lokale banken må nå benytte garantilåneordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Moms og andre utgifter

Den lokale banken må nå benytte garantilåneordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar, sier Kristin Krohn Devold.

Andre viktige gjennomslag i årets budsjett er at budsjettpartnerne har besluttet å holde lavmomsen på seks prosent til 1. juli, og utsatt innbetalingen av skatter og avgifter til 1. april – med et nytt avdragsregime for innbetaling.

Vi mener serveringsmomsen burde blitt redusert til 15 prosent, på linje med takeaway. Lavere serveringsmoms er treffsikkert tiltak vi vil jobbe for å få innført fremover, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv jobber videre

Tross mye gjennomslag i budsjettet, vil NHO Reiseliv fortsette å jobbe med saker som er viktige for medlemmene våre. Full oversikt over sakene NHO Reiseliv arbeider med finner du her: Vi mener

 

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: