Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Publisert

Foto: Per Thrana.

FrP og regjeringen er enige om revidert nasjonalbudsjett. NHO Reiseliv er fornøyd med at nødvendige kompensasjonstiltak forlenges til 1. november, men er skuffet over at støtten til de store hotellkjedene kuttes.

NHO Reiseliv har fått gjennomslag på flere punkter: 

− Det er bra at regjeringen beholder kompensasjonsordningen frem til 1. november og lavmomsen frem til 1. oktober – selv om vi helst skulle ha sett at lavmomsen ble videreført ut året. Vi er også fornøyd med at det bevilges 300 millioner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen. Den totale potten fremover blir da på 1,3 milliarder kroner, hvorav 750 millioner skal utbetales snarlig, mens regjeringen avventer utbetalingen av ytterligere 550 millioner kroner. Disse midlene må gå til hardt rammede reiselivsbedrifter som for eksempel hoteller, restauranter og uteliv i Trondheim og Kristiansand som nå er rammet av full nedstengning, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Uforståelig at støtten til hotellkjedene kuttes  

Reiselivsdirektøren er sterkt kritisk til at regjeringen nå kutter kompensasjonsstøtten til kjedehotellene:   

− Det er helt uforståelig at regjeringen reduserer støtten til kjedehotellene som er de største sysselsetterne i reiselivet. Dette rammer spesielt byhotellene som har hatt størst omsetningssvikt så langt under pandemien, og som kommer til å være mest avhengig av kompensasjon fremover fordi de trolig må vente en stund på at utenlandsmarkedet og konferansemarkedet tar seg opp igjen, sier Krohn Devold.  

− Nedstengningen i Trondheim og Kristiansand bekrefter behovet for fortsatt støtte, både blant store og små reiselivsbedrifter. Det kan skje flere lokale utbrudd gjennom sommeren, og flere hoteller og restauranter kan få høysesongen ødelagt på grunn av nye nedstengninger, fortsetter Krohn Devold.  

− Dette strider mot det regjeringen har sagt gjennom hele pandemien; at næringer som er rammet av inngripende tiltak skal få støtte. Så lenge myndighetene tar fra deg rettet til å drive, eller påbyr halv kapasitet gjennom én meters-kravet, må du kompenseres for det, fortsetter Krohn Devold.  

Juridisk betenkning: mulig å beholde det tidligere støttenivået  

Regjeringen har varslet at de vil begrense koronastøtten til de største mottagerne, og har begrunnet dette med regelverk knyttet til ESA, som kontrollerer at land følger EØS-avtalen. Les mer her. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Christoffer Conrad Eriksen, har på oppdrag fra NHO Reiseliv gått igjennom regelverket regjeringen bruker i sin argumentasjon, og han mener at det er mulig å beholde det tidligere støttenivået, og også gi støtte over konsernbegrensningen på 10 millioner euro.  

– Støttenivået står ikke i forhold til restriksjonsnivået for de store konsernene. Vi har bedt regjeringen ta initiativ overfor ESA å opprettholde handlingsrommet, og hadde forventet at det ville komme noe om dette i revidert nasjonalbudsjett, men det er ikke nevnt. Det er vi skuffet over, fortsetter Krohn Devold.   

Skuffet over at regjeringen ikke reduserer serveringsmomsen 

NHO Reiseliv mener situasjonen til serveringsbedriftene er så alvorlig at de vil trenge ekstra hjelp i gjenåpningsfasen. Vi har derfor bedt om en midlertidig ordning med 15 prosent serveringsmoms siste halvdel av 2021, men har ikke fått gjennomslag for det tiltaket:  

− Regjeringen burde ha redusert serveringsmomsen, i hvert fall midlertidig, frem til serveringsbransjen har kommet seg på beina igjen. En uheldig konsekvens er at flere vil satse på take away på ukedagene, fremfor å ha gjester i restauranten, fordi take away har en lavere momssats. Det betyr at behovet for servitører vil synke, og det på et tidspunkt der vi trenger tiltak for å få folk tilbake i jobb. Det er fortsatt mange permitterte i restaurantbransjen. En midlertidig ordning med redusert serveringsmoms ville fått flere tilbake i jobb, sier Krohn Devold.  

Se oversikt over flere punkter som berører reiselivet i revidert nasjonalbudsjett.    

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: