Varsler om skatteøkning skaper uro og bekymring før statsbudsjettet

Publisert

Statsbudsjettet legges frem for Stortinget torsdag 6. oktober, og regjeringens varsler om skatteøkning skaper uro og bekymring. Foto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv frykter at statsbudsjettet som legges frem neste uke skal gjøre at situasjonen går fra vondt til verre for norske reiselivsbedrifter. – Etter to år med pandemi trenger vi hjelp til å bygge oss opp igjen, ikke flere kjepper i hjulene, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Dessverre kommer det signaler om at skattene skal økes, og det er svært bekymringsfullt. Her må alle spenne fast sikkerhetsbeltet, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

  

NHO Reiseliv forventer at regjeringen vil gjøre alvor av å øke formueskatten og frykter også økning i utbytteskatten.  

  

– I en tid hvor mange bedrifter har fått seksdoblet strømutgiftene sine er det allerede mange som sliter med å få budsjettene til å gå i balanse. I den usikre økonomiske situasjonen bedriftene står i er det ikke tiden for å øke belastningen med høyere skatter i tillegg. Økt formueskatt, som må betales uansett om bedriften går i pluss eller minus, kan rett og slett spenne bein under mange, sier Krohn Devold.  

Kristin Krohn Devold sier det signalene om at skattene skal økes er svært bekymringsfullt. Foto: Per Sollerman.

 

Forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap, som var på høring i sommer og som særlig vil ramme sesongbasert reiseliv hvis innført uendret, kommer trolig også i statsbudsjettet. Her sier Krohn Devold at hun håper regjeringen har lyttet til de mange kritiske høringssvarene og endrer forslaget til noe som ikke ødelegger for reiselivet i distriktene.  

  

Staten må betale tilbake litt av strøminntektene 

  

NHO Reiseliv forventer at strømstøtten passerer i Stortinget. Nærmere halvparten av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv sier strømkostnadene nå gjør et stort innhugg i driftskostnadene. Vår siste medlemsundersøkelse viser at det økte kostnadsbildet fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet.  

  

– De største utgiftene til strøm må bedriftene fortsatt bekoste selv, men det skulle bare mangle at ikke staten betaler tilbake en liten andel av det de håver inn fra bedriftene og privatpersoner på de høye strømkostnadene. Ordningen må både forlenges og forbedres skal det hjelpe bedriftene noe gjennom vinteren, sier Krohn Devold.   

  

Regjeringen er lite næringslivsvennlig 

  

NHO Reiseliv har i løpet av det siste året opplevd regjeringen som lite næringsvennlig. 

 

– Vi må være meget realistiske. Spenne inn livreimen og holde pusten. Denne regjeringen lener seg på SV og de er som kjent ivrige forkjempere for økte skatte og avgifter på næringslivet, sier Krohn Devold.  

  

Hun legger til at det er et paradoks at Arbeiderpartiet i sitt partiprogram for 2021-2025 skriver: 

"Reiselivsnæringen har som følge av koronautbruddet opplevd sin største krise noensinne. Mange virksomheter fikk revet bort inntektsgrunnlaget sitt over natten. Det er gjort for lite for å hjelpe levedyktige reiselivsbedrifter gjennom krisen. Arbeiderpartiet vil bidra til at næringen kommer seg gjennom krisen og utvikler seg videre."  

 

– Det er langt mellom lovnad og virkelighet. Både økt utbytteskatt og økning i verdsettelsesgrunnlaget for formuesskatten betyr at summen for norske eiere øker kraftig.  Økt formueskatt rammer også små og mellomstore familieeide bedrifter, som det er mange av i reiselivet. Vi er bekymret for hva det på sikt kan bety både for norsk eierskap og norske arbeidsplasser, særlig i distriktene, sier Krohn Devold. 

  

Krohn Devold sier også at mange reiselivsbedrifter føler seg lurt av regjeringen når det kommer til lønnsstøtte.  

 

– Bedriftene ble lovet støtte hvis de lot være og permittere ansatte, så snur regjeringen på grunn av en formalitet, og finansministeren har ikke vært villig til å høre på konsekvensene dette har for bedriftene. Endres ikke dette, må flertallet på Stortinget gjøre jobben sin og rette opp regjeringens feil, sier Krohn Devold.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder
Et portrettbilde av en ansatt
  • Merete Habberstad
  • Avdelingsdirektør kommunikasjon og allianse
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: