Reiselivets forventninger til statsbudsjettet 2017

Publisert

Digital betjening av offentlig skjemavelde og økt 46-utbygging er blant de viktigste reiselivssakene, mener NHO Reiseliv-sjefen.

Torsdag kommer forslaget til statsbudsjett for 2017. NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold har klare forventninger til budsjettet.

– Det kommer til å være mange poster i budsjettet som berører reiselivet, men det er noen særlige utfordringer som statsbudsjettet må svare på, sier Krohn Devold, og lister opp:

Grep mot stigende kronekurs

– Kronekursen stiger, og det gjør Norge dyrere for utenlandske turister. Reiselivet trenger en stram politikk som stagger stigende kronekurs og bidrar til fortsatt reiselivsvekst. Med sterkere krone blir det enda viktigere å satse på markedsføring av Norge i utlandet. Vi forventer derfor at midlene til internasjonal markedsføring av reiselivet holdes på samme nivå.

Skattelette

– Vi forventer at regjeringen senker selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital, som de har lovet. Det er også svært viktig at momsen på reiselivstjenester ikke går opp, men holder seg på 10 prosent. Vi mener også at serveringsmomsen og «take away»-momsen må ha samme sats, ikke to ulike satser, slik som i dag.

Avbyråkratisering og forenkling

– Det blir viktig å få ned byråkratikostnadene. Det må skje gjennom digital betjening av alt offentlig skjemavelde, inkludert tilsyn, samt økt utbygging av 4G over hele landet. Jeg håper myndighetene ser hvor viktig det er å omstille seg og satse på digitale løsninger, sier NHO Reiseliv-direktøren. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: