Raftingselskap jubler over at førerkortregler endres: – Var aldeles molbo

Publisert

Illustrasjonsfoto: Walter Siegmund/Wikimedia Commons.

Reglene for utenlandske førerkort i Norge har lenge skapt trøbbel for raftingselskapet Voss Active. NHO Reiseliv ber om at en fersk regelendring settes raskt ut i livet.

Da Stortinget i forrige uke behandlet reiselivsmeldingen, fikk NHO Reiseliv gjennomslag for flere innspill. Blant annet går flertallet på Stortinget inn for at førerkort som er utstedt utenfor EØS, skal være gyldig i seks måneder, ikke tre måneder - som i dag.

– Må bli reell politikk

Reglene har i lang tid skapt problemer for opplevelsesbedrifter som ansetter sesongarbeidere fra land utenfor EØS. Selv om arbeiderne har kunnet bo og jobbe i Norge i seks måneder, er førerkortene deres kun gyldige i tre måneder.

– Vi er veldig glad for at Stortinget har lyttet til oss i denne saken og går inn for at varigheten på førerkortene utvides fra tre til seks måneder. Det er både næringsvennlig og en forenkling. Nå ber vi om at regjeringen snarest sørger for at endringen blir reell politikk, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Begynner på null

Raftingselskapet Voss Active ansetter hver sesong raftingguider fra land som New Zealand, Australia og Canada. Av praktiske hensyn er de fleste guidene også ansatt som sjåfører. De kjører gjester fra raftingsenteret til elva og tilbake.

Når førerkortene deres ikke lenger er gyldige etter tre måneder, skaper det trøbbel for daglig leder Frode Solbakk i Voss Active.

– For å bytte inn til norsk sertifikat etter tre måneder må du ha bodd her i seks måneder. Dermed er det praktisk umulig å kjøre lovlig hvis du kommer fra for eksempel USA. Jeg må i stedet skaffe nye ansatte og begynne på null, sier Solbakk.

130 timer med kurs

Frem til en forskriftendring i 2010 var det anledning til å kjøre med førerkort utstedt utenfor EØS i ett år. Da gyldighetsperioden ble innskrenket fra ett år til tre måneder, var det begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet.

– Logikken i argumentet er vanskelig å forstå. Det skulle jo bety at en utenlandsk sjåfør etter tre måneders kjøring på norske veier blir mer trafikkfarlig enn tidligere, sier Solbakk.

– Det blir vel arrogant. Hos oss er det den samme gjengen som kommer igjen hvert år. De kjenner lokale forhold og kjører få strekninger. Alle kan vise til god dokumentasjon, sertifikat og opplæring. Jeg hadde en sjåfør fra Chile med sertifikat for buss og yrkessjåførkompetansebevis. Han hadde 150 timer med kurs. I Norge og EØS er kravet 35 timer.

– Heldigvis ser de nå at reglene var aldeles molbo. Hele næringen har gått og ventet på denne endringen, sier Solbakk.

Vil høre om konkrete problemer

Voss Active har vært en pådriver for å få en regelendring på området.

– Det er viktig at våre medlemmer spiller inn konkrete problemer til oss, så vi kan gå rett til myndighetene og fjerne flaskehalser. Denne endringen gjør at hverdagen blir lettere for mange opplevelsesbedrifter som leverer sesongaktiviteter, sier NHO Reiseliv-sjef Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: