Eget reiselivskapittel i ny regjeringsplattform, men formueskattesmell

Publisert

Røde hus ved vannkanten. Foto.

Grønøy, og området rundt. Foto: Prer Sollerman / NHO Reiseliv

I dag la AP-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum frem en ny regjeringsplattform. ─ Positivt at reiselivet er viet et eget kapittel i ny regjeringsplattform, men norskeide reiselivsbedrifter får en kalddusj av den nye regjeringen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Den nye regjeringsplattformen har viet et eget kapittel til reiseliv der regjeringen anerkjenner at reiselivet er en viktig fremtidsnæring som skal sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

– Det er positivt at regjeringen vier et eget kapittel til reiseliv og anerkjenner næringen som en viktig fremtidsnæring som sikrer flere helårsarbeidsplasser. Punktene om reiseliv må konkretiseres, og det krever aktiv deltakelse og innflytelse fra næringen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Kalddusj for reiselivet: Både campingplasser, opplevelsesbedrifter og restauranter i mange distrikter eier sin bygninger, båter og driftsmidler selv. Kassa er bunnskrapt for mange av disse, men formuesskatten må betales selv om bedriftene går med store tap, sier Krohn Devold.

Kalddusj for frittstående hoteller og norskeide reiselivsbedrifter

Den nye regjeringen foreslår at aksjer og næringseiendom skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. Det betyr at verdsettelsesrabatten senkes fra dagens foreslåtte nivå på 50 prosent til 20 prosent.

– Dette vil ramme alle de familieeide hotellene og andre norskeide reiselivsbedrifter som eier egen bygningsmasse. Både campingplasser, opplevelsesbedrifter og restauranter i mange distrikter eier sin bygninger, båter og driftsmidler selv. Kassa er bunnskrapt for mange av disse, men formuesskatten må betales selv om bedriftene går med store tap, sier Krohn Devold.

Bør skrote gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Regjeringen vil erstatte dagens flypassasjeravgift med en bedre løsning slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå.

– Formuleringen om flypassasjeravgiften tilsier at den påtroppende regjeringen bør skrote gjeninnføringen av flypassasjeravgiften, og ta næringen med i utformingen av en mer treffsikker avgift. Flypassasjeravgiften kan ikke gjeninnføres i en tid der flybransjen ligger nede, og særlig Nord-Norge rammes fordi flytransport ofte er eneste reelle alternativ, fortsetter Krohn Devold.

Reiselivsmomsen er ikke nevnt

Senterpartiets løfter om å senke reiselivsmomsen er ikke berørt i plattformen, og må behandles som en del av Stortingets budsjettarbeid. Her råder usikkerheten fortsatt, men behovet for en lavere moms på overnatting og transport er sterk så lenge store deler av markedet fortsatt er borte.

Positive tiltak for grønnere transport

Plattformen har flere formuleringer som kan gi økt støtte til overgangen til el-løsninger for innenlands transport. Dette må følges av konkrete bevilgningsøkninger for å få effekt.

  • Plattformen vil kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi
    ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
  • Plattformen vil redusere lokal forurensing gjennom å legge til rette for landstrøm for cruisebåter ved de
    mest trafikkerte havnene og på sikt innføre forbud mot tungolje.

NHO Reiseliv vil jobbe med alle komiteene på Stortinget for å få flest mulig positive forbedringer på våre kjerneområder. Budsjettarbeidet ventes avsluttes innen utgangen av november.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: