Stortingsvalget

Stortingsvalget 2025 avholdes i september. NHO Reiseliv jobber aktivt for å fremme reiselivets interesser opp mot valget.

Viktige saker for reiselivet opp mot stortingsvalget

NHO Reiseliv har sendt sine innspill til innspill til programpolitikerne som skal lage sine politiske program for Norge 2025 - 2029. Målet er å sikre reiselivsnæringens behov for kompetanse og stabile rammebetingelser i årene som kommer.

I denne episoden av "Utetime med Ringnes", forteller Ole Michael Bjørndal om NHO Reiselivs arbeid og hvilke tiltak som står i «Reiselivets drømmekapittel for Stortingsvalget 2025».

NHO Reiseliv om tidligere stortingsvalg

  1. Stortingsvalget 2021

    Stortingsvalget 2021 ble avholdt 13. september. NHO Reiseliv har jobbet aktivt for å fremme reiselivets interesser opp mot valget. her kan du lese mer om hvordan NHO Reiseliv jobbet for å følge opp den nye regjeringen.

  2. Stortingsvalget 2017

    Stortingsvalget 2017 ble avholdt 11. september. NHO Reiseliv har jobbet aktivt for å fremme reiselivets interesser opp mot valget, og vil fortsette å følge opp den nye regjeringen for å oppnå best mulig rammevilkår for reiselivsnæringen.

Skatteinntekter fra reiselivet i din kommune

Henter kart...

Reiseliv er eksport

Reiselivet er en viktig eksportnæring, og er valgt ut som en av regjeringens viktigste eksportsatsinger. Det vil styrke Norge i form av flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte inntekter.

Reiselivet er en viktig drivkraft i stedsutvikling

Bærekraftig by- og stedsutvikling er en av de viktigste sakene på den politiske agendaen.  Reiselivet er en viktig drivkraft i by- og stedsutvikling fordi det er vi som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

Reiselivet skaper god kveldsøkonomi

Reiseliv skaper attraktive kommuner som gjør at unge barnefamilier vil bo og jobbe i kommunen. Det skaper ringvirkninger som skole, barnehage og nærbutikker. Enhver bygd må ha god “kveldsøkonomi”. Ingen vil bo på et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: