– Tilsyn kveler reiselivsveksten

Publisert

500 av de viktigste aktørene i norsk reiseliv har deltatt på NHO Reiselivs årskonferanse i Molde de tre siste dagene, og er på offensiven når det gjelder måten de offentlige tilsynene gjør jobben sin på.

– Mange arbeidsgivere i reiselivet føler seg nesten kriminalisert av tilsynene som kommer til bedriften. De føler at tilsynene, som egentlig er velkommen for å hjelpe oss til å bli bedre, blir en organisasjon som kun er opptatt av å finne feil. Personene som kommer til bedriftene på tilsyn har ofte ikke fått med seg en klar nok beskjed fra sine overordnende om at de er der for å hjelpe og veilede, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Bøter for bagatellmessige brudd

Reiselivet forholder seg i dag til 18 ulike tilsyn, blant annet fra skjenkekontrollen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet.

– Vi må tilbake til de opprinnelige målene med tilsynene. Målet med tilsynene er å sikre trygg mat, ikke lete etter en fiskekniv som ligger feil. Tilsynet skal sikre at skjenkereglene overholdes, ikke stenge flest mulige steder. Tilsynet skal hindre svart arbeid, ikke gi bøter for bagatellmessige feil. Tilsynene må gi råd og veilede, slik at næringen kan drive på best mulig måte. Også må tilsynene selvfølgelig slå hardt ned på alvorlige feil de gangene det forekommer, men ikke bruke tid på å lete etter bagateller, sier Krohn Devold.

Det er viktig at de som utfører tilsynene har den kompetansen om reiselivet som trengs for å utføre disse tilsynene på best mulig måte. Blant annet vil måten de kommunale skjenkekontrollene utføres på bli en hovedsak for reiselivet inn mot kommunevalget.

Respekt for arbeidsgiverrollen

Norge er i omstilling og flere arbeidsplasser er blitt enda viktigere. Reiselivet vokser nasjonalt og internasjonalt, og kan skape arbeidsplasser.

– Vi har 140 000 ansatte i dag, og det kan bli flere hvis det tilrettelegges. Men da må noen ha lyst til å skape arbeidsplasser, noen må ha lyst til å være arbeidsgiver, og da må vi ha respekt for arbeidsgiverrollen. En som påtar seg å ha ansatte må bli møtt med respekt og med ønske om å hjelpe og veilede. Her må vi utfordre alle kommuner nå inn i kommunevalgkampen. Hva gjør du med dine ansatte som jobber mot vår næring? sier Krohn Devold.

En annen viktig sak for reiselivet er hotellmoms. Deltakerne på NHO Reiselivs årsmøte sier et klart og tydelig nei til Scheel-utvalgets forslag til økt hotellmoms.

– Budskapet til reiselivet er klart. Økt hotellmoms vil drepe reiselivet, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: