– Prioriter systematiske lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

Publisert

NHO Reiselivs-direktøren mener andre statlige tilsyn bør følge Arbeidstilsynets eksempel og jobbe mer risikobasert.

Arbeidstilsynet skal de neste årene bruke mindre tid på bedrifter som har bevist at de har sakene sine i orden. Det må bli normen for alle tilsyn, mener NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet. Rundt halvparten av tilsynets ressurser skal brukes på å bekjempe arbeidskriminalitet de neste tre årene. Samtidig skal Arbeidstilsynet bruke mindre tid på tilsyn hos bedrifter som gjentatte ganger har vist at de følger lovverket.

– Det betyr at hvis vi har vært på tilsyn hos en bedrift med bare noen få utfordringer, vil vi frede virksomheten for en stund, sa regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet Vest da hun gjestet NHOs Forum for etikk og samfunnsansvar nylig

Arbeidstilsynet skal bruke mindre tid på bedrifter som har alt på stell. Nå må flere tilsyn følge etter #tilsyn

Krever mye tid og ressurser

NHO Reiseliv har sammen med NHO-fellesskapet vært en sterk pådriver for at tilsynsmyndighetene bør øke innsatsen for å ta aktører som systematisk bryter loven. Bedrifter som viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere, mener NHO Reiseliv.

– Myndighetene gjennomfører i for liten grad risikobaserte tilsyn. Det fører til at de som driver med sosial dumping eller svart arbeid, slipper unna, mens bedrifter som driver lovlig, må forholde seg til urettmessige mange tilsyn som krever mye tid og ressurser, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Arbeidstilsynets nye linje er gode nyheter fordi det vil føre til en mer rettferdig og effektiv tilsynspraksis. Myndighetene må vurdere om dette skal bli en tilsynsnorm som alle statlige tilsyn skal jobbe etter. Kristin Krohn Devold 

Risikogradering

NHO Reiseliv mener en risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for risikogradering av bedriftene. Det innebærer at tilsynet i større grad må sammenligne virksomhetene med hverandre og vurdere hvem som skal få tilsyn.

– En form for gradering vil være nødvendig for å luke ut de som viser god etterlevelse av regelverket. Målet med tilsyn er å sikre trygg mat og lovlige arbeidsforhold. Da må man bruke mer ressurser på de mest risikobaserte, og mindre tid på de som har orden i sysakene, sier Krohn Devold.

– Vi må skille mellom de som driver kriminell virksomhet og det store flertallet av bedrifter som driver lovlig og som gjør alt de kan for å følge regelverket. Det er lite effektivt å skjære alle over en kam, mener NHO Reiseliv-direktøren.

Hun mener også det vil være fornuftig at graderingsresultatene blir tilgjengelig for andre tilsyn.

– På den måten slipper alle tilsyn å gjøre samme vurdering. Forutsetningen er gode digitale verktøy som gjør det lett å dele informasjon mellom de ulike tilsynene, mener Krohn Devold. 

Vil satse mer på veiledning

Arbeidstilsynet har også varslet at de i større grad skal veilede bedriftene under tilsyn, ikke utelukkende kontrollere.

Reiselivet forholder seg i dag til mange ulike tilsyn, blant andre skjenkekontroll, Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Regelverket er komplekst og kan være vanskelig å forstå. Mange av NHO Reiselivs medlemmer opplever at de ikke får den veiledningen de trenger i forbindelse med tilsyn.

– Det er veldig positivt at Arbeidstilsynet vil satse mer på veiledning fremover. Jeg er sikker på at det vil bidra til færre lovbrudd som lett kunne vært unngått ved bedre opplæring, sier Krohn Devold.

Som en konsekvens av at Arbeidstilsynet skal jobbe mer risikobasert, vil flere bedrifter ikke få tilsynsbesøk på flere år. Det stiller krav til gode veiledningsverktøy- og materiell. NHO Reiseliv oppfordrer Arbeidstilsynet til å utarbeide et e-læringsverktøy som bedriftene kan bruke.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: