Oppfølging av møte om rus og uteliv med helseministeren og justisministeren

Brevet ble sendt til helseminister Bent Høie og justisminister Anders Anundsen 22.11.16. Last ned PDF nederst.

Oppfølging møte om uteliv og rus

NHO Reiseliv viser til nylig avholdt møte om uteliv og rus, etter invitasjon fra helseministeren, i samarbeid med justis- og beredskapsministeren.

NHO Reiseliv vil som en oppfølging av møte sende våre innspill til hvordan vi mener denne saken må følges opp fra myndighetenes side. Innspillene ble også fremført muntlig i møte.

På vegne av våre medlemmer vil vi uttrykke en nulltoleranse mot narkotika på utesteder, og vi vil ha sikkerhet for at politiet assisterer dem i å håndheve dette. Mange utelivseiere har rapportert om manglende vilje hos politiet til å stille opp, og at bedriftene straffes med negative anmerkninger neste gang de søker skjenkebevilgning. Vi er positiv til at denne problematikken nå tas tak i av helse- og justismyndigheter og NHO Reiseliv vil gjerne bidra videre inn i arbeidet.


Behov for nasjonale tiltak, men med lokal utførelse

NHO Reiseliv mener at myndighetene må implementere et lignende prosjekt som det svenske Krogar mot Knark, gjerne med lignende modell som Trondheims prosjekt SNOK (Stopp narkotika, OK). Det må være et nasjonalt prosjekt med statlige midler, og som den enkelte kommune lett kan innføre. På bakgrunn av møte som ble holdt om uteliv og rus er det helt klart en stor interesse for å innføre et slikt prosjekt i de kommunene som ønsker dette. Også i små kommuner med mange tilreisende, som Hemsedal, etterlyser utelivsbransjen mer positivt samarbeid med politiet og styrket positiv dialog.

Utfordringene med dop på utesteder er et samfunnsproblem, og derfor et ansvar som det offentlige må ta, men hvor utelivet også ønsker å bidra. I utformingen av prosjektet er det avgjørende at bransjen er sterkt involvert, i kombinasjon med myndighet og politi. Det må være en lokal forankring i prosjektet basert på ønske om samarbeid fra både politi og uteliv, men det trengs en nasjonal overbygging.

Videre er det behov for en kompetanseheving blant ansatte i næringen om dop, som innebærer både ansatte på utestedet og vaktselskaper. En slik opplæring må være en del av prosjektet, og det er viktig at opplæringen kan gjøres digitalt, gjennom for eksempel e-læringskurs.

Samtidig som at dop i utelivet/nattklubber er en utfordring i flere kommuner, så er det trolig en hovedregel at innenfor restaurantsegmentet er det ikke utfordring med dop. Dette må hensyntas i prosjektet, slik at ikke bedrifter uten problemer blir pålagt unødige tiltak. Målretting mot nattklubber og virksomheter som selv ønsker det, vil nok være det mest ressurseffektive for prosjektet.


Krav om at politiet prioriterer dop i utelivet

Det må komme et nasjonalt initiativ fra ansvarlig myndighet, om at politiet må prioritere utfordringene med dop i utelivet. Politiet må sette av egne folk som prioriterer dette lokalt. Narkotikabruk ligger under straffeloven, og den er det kun politiet som har lov til å håndheve, i motsetning til skjenkeloven, som kommunene kan håndtere. Det vil alltid være andre saker som politiet mener er viktigere enn dop, men for i det hele tatt å få bukt med problemet, må det være dedikerte politiressurser viet til dop-problematikken.


Politiet må prioritere falsk legitimasjon

Flere bedrifter tok i møte opp utfordringen med bruk av falsk legitimasjon, og at politiet ikke prioriterer anmeldelser om dette, grunnet kapasitetshensyn. Omfanget av falsk legitimasjon mener vi ble bekreftet i rapporten som ble lagt frem i møte. I utvalget var det kun utesteder med 20 års aldersgrense som var med. Samtidig viser undersøkelsen at 12 % i utvalget, ca. 120 personer, var mellom 16 og 20 år.

NHO Reiseliv mener at det er svært få utesteder som har interesse i å slippe inn mindreårige, blant annet fordi det er stor risiko forbundet med å ha mindreårige på et utested med tanke på tap av skjenkebevilling. Derfor er vi av den oppfatning at i all hovedsak har de under 20 år i utvalget, brukt falsk legitimasjon for å slippe inn på utestedet. NHO Reiseliv har tidligere tatt til orde for at politiet må prioritere bruk av falsk legitimasjon, og vi mener denne undersøkelsen understreker dette behovet. Slik regelverket etterleves i dag risikerer bedriften åtte prikker ved å servere en mindreårig som potensielt har brukt falsk legitimasjon, mens den mindreårige i praksis ikke risikerer noe.

NHO Reiseliv ser frem til et videre samarbeid med dere om uteliv og rus.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 
Se også:

#trygtuteliv: Instagram, Twitter

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: