Et trygt uteliv

Bartender tapper øl.

Bartender tapper øl. Foto: Per Thrana.

NHO Reiseliv jobber for et trygt og inkluderende restaurant- og uteliv uten fyll, vold og narkotika.

NHO Reiselivs viktigste synspunkter:

  • Et godt samarbeid mellom politi, kommune og uteliv er viktig for å redusere og forebygge vold, overskjenking og bruk av narkotika
  • Det er nødvendig at politiet aktivt bøtelegger brukere og selgere når utestedene varsler om narkotikabruk
  • Bare politiet kan gripe inn i dopaktiviteten. Narkobruk ligger under straffeloven, og den har ingen andre enn politiet lov til å håndheve

Et godt utelivstilbud er viktig for bolyst og trivsel. Utelivet er til for at folk skal kunne gå ut og kose seg, men dessverre er det ikke alle som opplever at det er trygt å ferdes på byen. Fyll, vold og bruk av narkotika preger bylivet, og utgjør en trussel mot et trygt og godt uteliv.

Narkotikabruken øker i utelivet 

Bruk av illegale stoffer på utesteder har blitt et stort samfunnsproblem. Folkehelseinstituttet publiserte nylig en forskningsrapport som viser at blant folk som går ut på byen i Oslo, har 25 prosent nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2104.

Utestedene bruker mye ressurser på å hindre bruk av narkotika på deres steder. Nylig etterlyste flere utesteder i Oslo et bedre samarbeid med politiet for å bekjempe narkotika. De opplever at samarbeidet fungerer dårlig, og at ansvaret overlates til utestedene selv.

Nytt prikksystem straffer utelivet 

Det nye prikktildelingssystemet i alkoholloven, som ble innført i 2016, pålegger skjenkekontrollen å prikkbelaste steder der det er observert bruk eller salg av narkotika. Samtidig opplever bransjen at politiet ikke prioriterer å bøtelegge eller fjerne brukere eller selgere som oppdages av utestedene.

NHO Reiseliv har fått tilbakemeldinger fra flere utesteder som kvier seg for å kontakte politiet hvis de oppdager vold eller bruk og salg av narkotika. Mange utesteder er redde for å bli stemplet som useriøse aktører som ikke har kontroll. Bedriftene frykter at de vil miste skjenkebevillingen hvis de gjentatte ganger må kontakte politiet.

Vi mener 

NHO Reiseliv mener politiet må ta fatt i den alvorlige narkotikabruken, og aktivt bøtelegge brukere og selgere når utestedene varsler om narkotikabruk. Narkotikabruk ligger under straffeloven, og den har ingen andre enn politiet lov til å håndheve - i motsetning til skjenkeloven, som kommunen kan håndtere. Ansvaret ligger hos politiet, og det er politiet som har den rette kompetansen som kreves for å hindre og forebygge kriminalitet. 

NHO Reiseliv viser til prosjektet «Krogar mot Knark» i Stockholm, og mener vi bør innføre et lignende, nasjonalt prosjekt her i Norge. «Krogar Mot Knark» er et svært vellykket samarbeidsprosjekt mellom politi og uteliv som har lyktes med å redusere bruken av illegale stoffer på Stockholms utesteder. I Oslo er det etablert et samarbeid mellom politi, uteliv og kommunen gjennom prosjektet Salutt, som har bidratt til å redusere fyllevolden i hovedstaden. Salutt-prosjektet omfatter imidlertid ikke illegale rusmidler.
 

Viktige dokumenter 


Se også:

#trygtutelivTwitter, Instagram
nhoreiseliv.no/trygtuteliv

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: