NHO Reiseliv

Innhold

Full seier for NHO Reiseliv - reglene for skjenkeprikker strammes ikke inn

Nyhet, Serveringssteder, Politikk

Publisert

#005

Et forslag som ville gjort det lettere for serveringsbedrifter å miste skjenkebevillingen, fikk ikke flertall. Foto: Per Sollerman

– Veiledning er en betydelig bedre tilnærming til bransjen enn straff.

NHO Reiseliv har siden før sommeren jobbet aktiv mot et representantforslag fra KrF, SV og Senterpartiet om at maksimalt antall prikker før inndragning av skjenkebevilling skal være åtte, ikke tolv.

Torsdag 8. november ble det stemt over forslaget i Stortingets helse- og omsorgskomité, og forslaget fikk ikke flertall.

NHO Reiseliv har i sakens anledning hatt nær dialog med politikere fra flere partier og andre bransjeorganisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. NHO Reiseliv har også levert et høringsnotat.

– Må være rom for feil og forbedring

Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, ville det redusert muligheten for både nye og erfarne aktører til å lære av sine feil, mener NHO Reiseliv.

– I utelivsbransjen er det mange unge arbeidstakere, stor utskiftning av personell og mange nye bedrifter. Det er en populær bransje å jobbe i, og for mange er det en av de første jobbene man har, eller det er den første bedriften man er med på å starte. Sånn sett må det være rom for feil og forbedring i denne bransjen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun mener det er urealistisk å drive en bedrift i utelivsbransjen uten at feil skjer.

– Dermed er det også urealistisk at ingen aktører skal få en eller flere prikker. En betydelig bedre tilnærming til utelivsbransjen er å bygge videre på det gode samarbeidet lokale myndigheter igangsetter flere og flere steder i Norge, for eksempel Salutt-prosjektet i Oslo eller «Trygt uteliv» i Haugesund, sier Krohn Devold.

– Veiledning bedre tilnærming enn straff

Representantforslaget fra KrF, SV og Sp ble begrunnet med et ønske om å redusere skjenking av mindreårige. NHO Reiseliv mener at det finnes bedre måter å hindre slik ulovlig skjenking på enn å øke risikoen for tap av bevilling.

– Vi tror at det mest effektive tiltaket for bedre overholdelse av regelverket er at myndighetene oppfyller sin rolle som veileder i alkohol- og skjenkelovgivning. Veiledning er en betydelig bedre tilnærming til bransjen enn straff, og det gir også en positiv læringseffekt i utelivsbransjen. Dette bidrar igjen til bedre og flere seriøse aktører i bransjen, sier NHO Reiseliv-sjefen.

– Ville ført til konkurser og tap av arbeidsplasser

Hun er klar på at det ville vært potensielt svært skadelig for norsk utelivsbransje om forslaget ble vedtatt.

– Serveringsnæringen er preget av lavere lønnsomhet og produktivitet enn mange andre næringer. Forslaget ville kunne gitt stengte dører over lengre tid i en bransje som allerede sliter med lav lønnsomhet, og det ville etter all sannsynlighet ført til konkurs for flere aktører i bransjen. Det betyr videre at svært mange arbeidsplasser, særlig blant unge og utenlandske arbeidstakere, ville stått i fare for å forsvinne på kort varsel. Når vi vet hva reiselivet bidrar med av både bolyst og med av skatteinntekter til kommunene, var forslaget et skritt i helt feil retning. Her er det grunn til å gi ros til Arbeiderpartiet og saksordfører Tore Hagebakken for å ha landet på riktig side, sier Krohn Devold.

Se også:

Vi arbeider for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i næringslivet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: