Salutt virker – nedgang i kriminalitet på utestedene i Oslo

Publisert

– Samarbeid mellom serveringssteder, politi og skjenkekontrollen fjerner bråk før det oppstår, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Etter at Salutt-prosjektet startet opp i Oslo 2011 har voldskriminaliteten gått ned med over 70 prosent i prosjektområdet i Oslo sentrum.

Gjennom samarbeidsprosjektet Salutt har politi, uteliv og kommunen lyktes med å få bukt med fyllevolden i hovedstaden, skriver NRK. Prosjektet innebærer skjenkekontroll hver fredag og lørdag året rundt. Dessuten får utestedene besøk av uniformert politi natt til lørdag og søndag.

Flere føler seg trygge

Prosjektområdet ligger i Oslo sentrum og omfatter 63 skjenkesteder. I tillegg til at voldskriminaliteten har gått ned med 70 prosent siden 2011, oppgir langt flere at de føler seg trygge på byen i Oslo.

I 2011 svarte i overkant av 50 prosent at de følte seg trygge på byen i Oslo. Nå svarer over 70 prosent det samme, skriver NRK.

Salutt-prosjektet er bygget på en dialogbasert tilnærming til utestedene som innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger.

– Norges viktigste prosjekt for ansvarlig skjenking

– Salutt-prosjektet er Norges viktigste prosjekt for ansvarlig skjenking, langt viktigere enn prikksystem og straff av restauranter for tilfeldige enkelthendelser. Samarbeid mellom serveringssteder, politi og skjenkekontrollen fjerner bråk før det oppstår, og gjør at ansvarlige skjenkesteder får støtte i sitt arbeid, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun ønsker seg flere Salutt-lignende prosjekter rundt om i landet.

– Kristiansand har et lignende prosjekt, og flere kommuner har varslet at de kommer etter. Alle kommuner bør lære av Salutt og lage lignende prosjekter. Næringen ønsker flere slike, og vi utfordrer særlig landets storbyer til å følge etter, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Salutt-prosjektet startet som et pilotprosjekt med varighet fra 2011 til 2013, og berørte serveringssteder i Rosenkrantz gate, Tordenskiolds gate, Fridtjof Nansens plass, Storingsgata, Olav Vs gate og Klingenberggata. Nå er prosjektet videreutviklet, og gjennomføres i et dobbelt så stort område i Oslo sentrum. Prosjektet varer ut 2017.

Målet er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser ved å ha en god dialog med utelivsbransjen, opplæring av ansatte og økt kontroll og tilsyn.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: