Rekruttering på agendaen under Arendalsuka

Publisert

Bilde av NHO og NHO Reiselivs studio i Pollen under Arendalsuka 2021.

NHO Reiseliv inviterte til paneldebatt om jobbskaping i reiselivsnæringen på Mør Biffhus under Arendalsuka onsdag 18. august 2021.

NHO Reiseliv arrangerte en paneldebatt under Arendalsuka der temaet var jobbskaping i en bransje med vekstpotensial.

Debatten ble ledet av NHO Reiselivs politiske rådgiver for rekruttering og kompetanse, Henrik Hamborg.

Norsk reiseliv er hardt rammet av koronapandemien, men kommer til å reise seg igjen og ta tilbake posisjonen som en viktig vekstnæring som skaper jobber over hele landet. Men bransjen trenger flere dyktige folk. Det er særlig mangel på faglærte kokker som lenge har vært en utfordring for bransjen, også før pandemien, men som nå har blitt forsterket da strenge innreiseregler førte til at mange ikke fikk tilgang til sine faste utenlandske sesongarbeidere i sommer. 

Reiselivet er kommunens beste venn

Det store spørsmålet under debatten var hvordan reiselivet skal klare å nå målet om å skape en jobbvekst på 25 prosent innen 2030. Forutsigbarhet, kompetanseløft, gode lønns- og arbeidsvilkår, godt samarbeid med kommunen og omdømmebygging var stikkord som gikk igjen hos debattantene:

− Vi er kommunens beste venn, vi skaper arbeidsplasser og genererer store skatteinntekter til kommunen og den anerkjennelsen må vi få fra kommunen. Samarbeid med kommunen er viktig slik at vi kan bygge destinasjonen større og bedre, sier Jorunn Isaksen, daglig leder i Jonas-B Gundersen.

− Det er viktig å jobbe med omdømme slik at de unge og de som ønsker å gå inn i bransjen kan være trygge på at de kan leve av den jobben de får og at det er en bransje med mange muligheter. At elevene forstår at hvis de velger å bli kokk kan de jobbe internasjonalt for eksempel, sier Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder.

Deltakerne i debatten var: (fra venstre) Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder, Vebjørn Teigen Haugerud, Canvas Hove, Steinar Pedersen (H), varaordfører i Gjerstad kommune og Jorunn Isaksen, daglig leder i Jonas-B Gundersen,

Viktig å være "den beste arbeidsgiveren"

− De som påvirker mest når det gjelder hvilke valg barna skal ta er foreldre og rådgiverne på skolen. Rådgiverne har stor påvirkning på elevene. Jeg mener det må et kompetanseløft til blant rådgivere på skolen slik at flere velger yrkesfag og vår næring, sier Isaksen.

Vi driver med små marginer, og arbeidspresset er stort, men vi leverer et gøyalt arbeidsmiljø for vi jobber i verdens beste bransje

Jorunn Isaksen, Jonas B. Gundersen.

Hun er opptatt av at man må "være den beste arbeidsgiveren":

− Man må tilby et trygt og godt arbeidsmiljø. Hvis man klarer det så kommer de gode ansatte til deg. Vi driver med små marginer, og arbeidspresset er stort, men vi leverer et gøyalt arbeidsmiljø for vi jobber i verdens beste bransje, sa Isaksen. 

Å skape flere helårsarbeidsplasser er en utfordring

Debattantene pekte særlig på utfordringen med å skape flere helårsarbeidsplasser:

−En utfordring for reiselivet er sesongsvingninger og det å skape helårsarbeidsplasser. Vi prøver å skape en destinasjon som skal fungere hele året, for å skape helårsarbeidsplasser. Opplevelsesbasert reiseliv, som vi driver med, er en trend i vekst. Vi håper vi lykkes med å tiltrekke oss enda flere utenlandske gjester, slik at vi kan strekke ut sesongen. Men da trenger gode rammevilkårene og hjelp slik at vi kan markedsføre oss mot det utenlandske markedet, sier styreleder i NHO Reiseliv Agder Vebjørn Teigen Haugerud, Canvas Hove.

−Det må være et mål for alle destinasjoner at man klarer å utnytte hele året slik at man får helårsarbeidsplasser, sa Isaksen. 

En utfordring for reiselivet er sesongsvingninger og det å skape helårsarbeidsplasser.

Vebjørn Teigen Haugerud, Canvas Hove og styreleder i NHO Reiseliv Agder

Kommunen må være tett på reiselivsnæringen

For at næringen skal vokse og kunne skape flere helårsarbeidsplasser understreker debattantene at kommunen må være tett på næringen og samarbeide med reiselivsbedriftene:

−Det å være tett på næringslivet er viktig, og at kommunen bidrar til kort saksbehandlingstid. For en næringsdrivende er det veldig viktig. Hvis vi skal få flere inn i bransjen skal vi stille opp for reiselivsnæringen, og gjøre det enklere for reiselivsbedriftene å drive, Steinar Pedersen (H), varaordfører i Gjerstad kommune.

Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder, understreker også viktigheten av kort behandlingstid og forutsigbarhet:

−Det er viktig hvis man skal satse og vokse som næring. Og så trenger bransjen forutsigbarhet. Vi kan ikke ha slike situasjoner der for eksempel momsen plutselig dobler seg. God dialog med andre næringen på lokasjonen der man driver er også viktig for å skape helårsdrift, sier Høyesen.

Kort behandlingstid og forutsigbarhet er viktig hvis man skal satse og vokse som næring. Vi kan ikke ha slike situasjoner der for eksempel momsen plutselig dobler seg.

Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder

Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig 

Vedbjørn understreker at gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å være en attraktiv arbeidsplass:

−Vi som bedriftsledere må legge til rette for at folk greier å ha en lønn å leve av. Vise at vi klarer å skape attraktive arbeidsplasser som man kan leve av. Synlighet i lokalmiljøet, snakke med politikere og snakke fram bransjen bidrar til å øke omdømme til bransjen, sier Vedbjørn.

Debattantene er også opptatt av kompetanseløft, og sikre en miks av kompetanse, erfaring og det å få inn folk av ulike aldre.

−Vi er stolte av å ansette mange unge, men det er en stor fordel å få inn eldre folk med erfaring også, sier Vedbjørn. 

−Mange har sin første arbeidsplass hos oss. Den kompetansen som vi tilfører de ansatte er en god start i arbeidslivet, men skal vi klare å ha nok ansatte, må vi også heve snittalderen. Det er utfordrende, for vi er en bransje med små marginer, mange sliter med å tenke 5-10 år frem i tid. Da blir det å tenke langsiktig når det gjelder bygging av kompetanse i bedriften også en utfordring, sier Isaksen. 

Har stor tro på framtiden

Hvis vi skal få flere inn i bransjen skal vi stille opp for reiselivsnæringen, og gjøre det enklere for reiselivsbedriftene å drive.

Steinar Pedersen (H), varaordfører i Gjerstad kommune.

Det er stor enighet om at reiselivsnæringen vil komme sterkt tilbake og bli en viktig vekstnæring igjen etter pandemien. Reiselivet kommer til å trenge mange dyktige folk med på laget. Norge er et attraktivt land å feriere i, og vi kan forvente at flere utenlandske gjester vil besøke Norge i årene fremover. Alle er enige om at nå må vi jobbe godt videre med rekruttering til bransjen, omdømmebygging og ha tett dialog med kommunen og myndigheter slik at næringen får gode og forutsigbare rammebetingelser for videre vekst.

Debatten ble ledet av Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Deltakerne i debatten var: Jorunn Isaksen, daglig leder i Jonas-B Gundersen, Høye Høyesen, regiondirektør i NHO Agder, Vebjørn Teigen Haugerud, Canvas Hove og Steinar Pedersen (H), varaordfører i Gjerstad kommune. 

Se debatten i opptak

Gikk du glipp av debatten Reiselivets restart under  Arendalsuka , kan du se debatten i opptak  her. 

På samme lenke finner du også opptak av alle de andre innleggene fra NHO Studio på Mør Biffhus under Arendalsuka 2021. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en kvinne. Foto.

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: