Vedr. klage på vindkraftkonsesjon på Dalsbotnfjellet

Brevet ble sendt til Olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg, 20.06.19, og inneholder følgende:

Det var svært gledelig å lese i Aftenposten 15. juni at statsråden ville legge avgjørende vekt på lokalsamfunnet syn i store vindkraftsaker. En slik viktig sak er Gulen kommunes protest mot Vindkraftanlegget på Dalsbotnfjellet ved innseilingen til Sognefjorden. Vi går inn i en kommunevalgkamp der to saker er svært politisk betente og krever avklaring tidlig; bompengesakene og kontroversielle Vindkraftsaker. Derfor viktig at regjeringen har vist vilje til å lytte til lokaldemokratiet på begge disse områdene, i saker med svært stort velgerengasjement. 

NHO Reiseliv har vært involvert i forarbeidene med Nasjonal plan for Vindkraft. Vår konklusjon etter det samarbeidet, er at det ikke finnes en god metodikk som fastslår verdien et område har for reise- og friluftsliv og lokalbefolkningen. Ofte er et slikt område brukt mest av de som bor i området, og sekundært av tilreisende.  Formålet med stortingets vedtak om en nasjonal ramme er bl.a. å avklare konfliktområder i forkant, og utelate disse fra rammen. NVE ikke har lykkes med dette når det gjelder reiseliv og lokalbefolkningens friluftsliv. I disse sakene må lokalbefolkningen, kommunestyret og grunneiernes syn tillegges avgjørende vekt. NHO Reiseliv gir derfor full støtte til din uttalelse i Aftenposten søndag 15. juni, om at fremtidige konsesjoner bla. skal ha lokal støtte. 

Det ligger nå en klage på ditt bord ang. konsesjon gitt til vindkraftverket på Dalsbotnfjellet ved innseglingen til Norges lengste fjord og mest besøkte destinasjon, Sognefjorden. Vi ønsker å gi full støtte til Gulen kommunes innsigelse om at reiselivet vil bli berørt av godt synlige vindturbiner. Det hadde vært svært positivt for all uroen rundt dette prosjektet inn i valgkampen, om det raskt kunne avklares at dine uttalelser om betydningen av lokal støtte også gjelder klagebehandlingen av Dalsbotnfjellet?  

Viser også til vedlagte kopi av brev sendt til ditt embetsverk, hvor vi utdyper Sognefjordens betydning for norsk reiselivsnæring.

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: