Vindindustri og reiseliv

#205

Vindindustri på fjellet. Foto: Jason Blackeye, Unsplash.

Vindkraft bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for reiselivsarbeidsplasser eller gjestenes naturopplevelse.  Nå blir det i større grad opp til kommunene å veie disse hensynene opp mot hverandre.

Siste nytt om vindkraft:

  1. Lokaldemokratiet må bli hørt i vindindustrisaker

    Vi trenger en ny politikk for vindkraft som tar bedre vare på natur, lokaldemokratiet og hensynet til andre næringer, mener NHO Reiseliv-sjef, Kristin Krohn Devold, og generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang.

Regjeringen Solberg  varslet  i 2019 en gjennomgang og innstramming av konsesjonssystemet for vindindustri, og la alle søknader på vent   Gjennomgangen skulle se på  tidsfrister, involvering av kommunen og detaljnivået i søknadene.  Dette var alle momenter i NHO Reiseliv sitt høringssvar

NVE oppdaterte 31. mars 2022 sitt kunnskapsgrunnlag om vindkraft på land, og det kan se ut til at de i stor grad har tatt inn over seg den kritikken NHO Reiseliv og andre hadde om vindkrafts potensielle påvirkning av reiseliv i samme områder. NHO Reiseliv er enige  med NVEs konklusjon om at det er behov for mer og bedre forskning om temaet.

Regjeringen Støre la 8. april 2022 frem sin Energimelding som slår fast at konsesjonsbehandlingen skal starte opp igjen etter nær tre års pause, men med viktige endringer som at vindkraft nå skal inn i plan- og bygningsloven, slik at det vil være opp til kommunen vindindustrien er foreslått lagt til om det blir vindkraft i det området og for å godkjenne eventuelle endringer i planene.  Hvis reiselivet lokalt mener at de foreslåtte vindindustriplanene vil kunne påvirke deres næringsvirksomhet, er det viktig at de formidler konsekvensene av det til politikerne  og innbyggerne i sin kommune, slik at det har det beste grunnlaget for å ta en slik viktig avgjørelse. 

Ødelegger opplevelser

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at det har vært en enorm vekst i opplevelsesbransjen de siste årene. Det var om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge i utgangen av 2017. Disse har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017), en vekst på 170 prosent siden 2004.

Det er nettopp opplevelsesbransjen som kan være med å gi en bærekraftig vekst og nå reiselivsmeldingens mål om å bruke «hele landet, hele året» og det uten at det vil synes i naturen etter at de har reist hjem. Hvis man bygger digre vindmøller på de stedene denne bransjen potensielt kunne vokse i, setter man en effektiv stopper for det for all fremtid. 

Norge satser kraftig på reiseliv, og hyggelige nærmiljø, opplevelser og natur er de fremste trekkplastrene. 

– Ingen reiselivsdestinasjoner er tjent med å ødelegge hyttekosen, skiopplevelsen, kystnaturen eller marka med digre, støyende vindindustrianlegg som har svære anleggsveier på kryss og tvers gjennom hele anlegget. Det er helt åpenbart.

Kristin Krohn Devold

Grønne arbeidsplasser ut av vinduet

Vindindustri er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder.  Industri er industri, enten det er vindindustrianlegg eller annen tradisjonell industri. Og det må lokaliseres der man lokalt finner det egnet, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover. Det er å kaste fremtidens grønne arbeidsplasser ut av vinduet. 


Se også:

Sist oppdatert: 04.03.22

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: