NHO Reiseliv

Innhold

Vindkraft må legges til egnede områder for industri

#205

Vindindustri på fjellet. Foto: Jason Blackeye, Unsplash

Vindkraft er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

På oppdrag fra Stortinget lager Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en ny nasjonal ramme for vindkraftutbygging til lands. I dette arbeidet har direktoratet startet med å se på 43 områder landet over, som samlet dekker 190 000 kvadratkilometer, tilsvarende halve Norges landareal, skriver Dagens Næringsliv onsdag 14. november 2018.

– Vi må ikke lure oss selv til å tro at reiseliv og vindindustri kan utvikles på det samme arealet. Vindindustrianlegg er totalt uegnet i reiselivsområder, og må lokaliseres til tomter som egner seg for industriaktivitet. Her må Kommune-Norge selv sette klare grenser for hvor disse vindindustrianleggene eventuelt kan plasseres i egen kommune, og hvor det er helt uaktuelt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Ødelegger opplevelser

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at det har vært en enorm vekst i opplevelsesbransjen de siste årene. Det var om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge i utgangen av 2017. Disse har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017), en vekst på 170 prosent siden 2004.

– Det er nettopp opplevelsesbransjen som kan være med å gi en bærekraftig vekst og nå reiselivsmeldingens mål om å bruke «hele landet, hele året» og det uten at det vil synes i naturen etter at de har reist hjem. Hvis man bygger digre vindmøller på de stedene denne bransjen potensielt kunne vokse i, setter man en effektiv stopper for det for all fremtid, sier Krohn Devold.

Hun minner om at Norge satser kraftig på reiseliv, og at hyggelige nærmiljø, opplevelser og natur er de fremste trekkplastrene. 

– Ingen reiselivsdestinasjoner er tjent med å ødelegge hyttekosen, skiopplevelsen, kystnaturen eller marka med digre, støyende vindindustrianlegg som har svære anleggsveier på kryss og tvers gjennom hele anlegget. Det er helt åpenbart.

Kristin Krohn Devold

Grønne arbeidsplasser ut av vinduet

Hun er klar på at vindindustri er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder.

– Industri er industri, enten det er vindindustrianlegg eller annen tradisjonell industri. Og det må lokaliseres der man lokalt finner det egnet, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover. Det er å kaste fremtidens grønne arbeidsplasser ut av vinduet, sier Krohn Devold.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: