Regjeringen dropper vindkraftplan - varsler gjennomgang av konsesjonssystemet

Publisert

Vindmøller

NVEs vindkraftplan er skrotet av regjeringen. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Etter sterk motstand fra kommunene forkaster regjeringen NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.

I rammen utpekte NVE 13 områder som direktoratet mener er de best egnede for vindkraft på land i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE, har vært på vent så lenge nasjonal ramme for vindkraft har vært på høring. Nå vil regjeringen la søknadene ligge på vent til det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, opplyser olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til NRK.

– NHO Reiseliv er glad for at regjeringen nå vil gjennomgå konsesjonssystemet for vindindustri og legger alle søknader på vent. Det er lokalt man best vet hvor det er gunstigst å planlegge for både industri og reiseliv, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Regjeringen fikk inn mer enn 5000 svar fra høringsrunden om NVEs nasjonale rammeplan.

NHO Reiseliv skrev i sitt høringssvar at etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men at det ikke finnes en god metodikk utenforstående kan bruke for å fastslå verdiene et område har for reise- og friluftsinteresser og de som bor der. Derfor må lokalbefolkningens-, kommunestyrets- og grunneiernes syn tillegges avgjørende vekt, noe nasjonal ramme ikke gjorde.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: