Bilutleiebransjen advarer sterkt mot regjeringens forslag til endringer

Publisert

Foto: Illustrasjonsbilde, Canva

Regjeringens forslag til endringer i mva-justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy vil ramme bilutleiebransjen, og vil gjøre det dyrere å både leie og dele bil.

– Skadelig for bilutleiebransjen og Norge som reiselivsdestinasjon, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.  

Regjeringen ved Finansdepartementet sendte 1. november et forslag til mer nøytrale merverdiavgiftsregler på høring. Forslaget går overordnet ut på at fradragsført inngående merverdiavgift for personkjøretøy tilbakeføres forholdsmessig, basert på kjøretøyets verdi når det omdisponeres fra fradragsberettiget bruk. I dag er det slik at fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres dersom personkjøretøyet selges før det har gått 48 måneder etter at kjøretøyet ble registrert. Det skal gjøres fradrag i tilbakeføringsbeløpet med 1/30 for hver hele måned det første året og 1/60 for hver hele måned de tre siste årene.  

Vil påvirke leasing- og utleiebransjen svært negativ 

Det nye forslaget vil påvirke leasing- og utleiebransjen svært negativt - både økonomisk og administrativt, og vil gjøre det dyrere for kundene å leie og dele bil.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

Ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– Dette er svært dramatiske endringer for bilutleiebransjen, og er et direkte angrep på en av de viktigste transportformene i norsk reiseliv – som mange både norske og utenlandske besøkende benytter seg av. Det oppleves ekstra paradoksalt når regjeringen har valgt reiseliv som eksportsatsting og samtidig kommer med et forslag som vil gjøre tilbudet til leiebil-kunder både dyrere og dårligere, sier Bjørndal.  

– Vi vet at tilgjengelighet, altså å komme seg fra A til B, er en utfordring i Norge. Dette gjør tilgjengeligheten enda verre fordi dette forslaget vil gjøre det enda dyrere å leie bil i Norge, og det vil bli et dårligere tilbud av leiebiler, fortsetter Bjørndal.  

Saken ble varslet i statsbudsjettet 1. oktober 2023 og kom på høring 1. november. NHO Reiseliv tok opp dette allerede i høringen i Stortinget, sammen med våre bilutleiemedlemmer, og fortsetter dialogen med politikerne. 

Blir dyrere med bildeling  

Bjørndal legger til at dette forslaget vil også gjøre det dyrere for de som ikke eier egen bil, men som benytter seg av bildeling-tjenester:  

– Dette vil også få negative konsekvenser for bildeling og leiebil som alternativ til at alle skal eie sin egen bil – som igjen blir pekt på som et viktig, grønt tiltak for å begrense antall biler på veiene, sier Bjørndal.  

Bilutleiebransjen er frustrerte over forslaget: - Finansdepartementet bommer

Et portrettbilde av en mann som smiler til kamera.

Kai Byremo, Administration Director i Sixt bilutleie og leder av NHO Reiseliv Mobility, er svært frustrert over forsaget til Finansdepartementet, og peker på konsekvensene forslaget vil få for bildeling. Foto: Sixt bilutleie

Kai Byremo, Administration Director i Sixt bilutleie og leder av NHO Reiseliv Mobility, er svært frustrert over forsaget til Finansdepartementet, og peker på konsekvensene forslaget vil få for bildeling:  

– Forslaget innebærer en estimert kostnadsøkning til langt over 200 millioner kroner for aktørene i bransjen. Flere i bransjen frykter at dette vil føre til at mange aktører forsvinner fordi prisøkningen, som må til for å dekke inn de økte kostnadene, vil føre til at kunder finner alternativer til leiebil, sier Byremo.  

– Vi mener at Finansdepartementet bommer, og de treffer ikke slik forslaget er ment. Forslaget vil gjøre bilutleie dyrt sammenlignet med alternativer; for eksempel egeneid bil, og graden av bildeling vil derfor kunne gå ned, fortsetter Byremo.  

NHO Reiseliv har hatt flere møter med bransjen og andre berørte parter som Norgesbilbransjeforbund, bildelingsaktører og finansieringselskapene. Vi er også i kontakt med regelrådet om denne saken.  

– Driver du bilutleie vil vi gjerne høre fra deg og vi kommer til å fortsette å belyse de utfordringene og negative konsekvensene dette vil få for bransjen og for Norge som reiselivsdestinasjon, sier Bjørndal. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Deltakerne i Nordisk mesterskap er klare

    Kokkelaget fra Spiseriet/Stavanger konserthus og servitørlærlingene fra Brasserie France vant sine klasser under ASKO Servering Norgescup i helgen. Lagene skal nå representere Norge i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Helsinki i april.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: