Statsbudsjettet 2024: NHO Reiselivs høringssvar til transport- og kommunikasjonskomiteen

Korttidsutleie og elbiler som en del av det grønne skiftet, merverdiavgiftsregler ved leasing og korttidsutleie av elbil, samt beredskapsevne, er blant punktene i NHO Reiselivs høringssvar

Det vedlagte høringssvaret ble sendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomitté 11. oktober 2023, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til Statsbudsjettet 2024 og kapitlene fordelt til komiteen. 

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: