Statsbudsjettet 2024: NHO Reiselivs høringssvar til  finanskomiteen

Formueskatt, turistskatt, momsregler ved leasing og korttidsutleie av bil er blant de viktigste punktene på NHO Reiselivs høringssvar til finanskomiteen og Statsbudsjettet 2024.

Vedlagte høringssvar ble sendt Stortingets finanskomité 12. oktober 2023, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til forslaget til statsbudsjett 2024. 

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: