Dobler bøtene for fiskesmuglere – fullt gjennomslag for NHO Reiseliv

Publisert

Fisketurisme - Ole Michael

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv (innfelt) er svært fornøyd med at bøtene for fiskesmugling økes. Foto: Kristin Folsland Olsen og Per Sollerman.

NHO Reiseliv har ved flere anledninger etterlyst høyere bøter for smugling av fisk. Nå dobles bøtesatsene.

Bøtene for fiskesmuglere som tar med seg ulovlig fisk ut av Norge, dobles til 8000 kroner. I tillegg påløper 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyd med at myndighetene har lyttet til oss og skrudd bøtesatsene kraftig opp. Norske turistfiskebedrifter er seriøse og ønsker å få bukt med smugling og tyvfiske. Her har bransjen fått fullt gjennomslag, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

I 2018 var det totalt 68 beslag av over 6,5 tonn fisk. Så langt 2019 er det beslaglagt over 2,3 tonn. Beslagene er stort sett fiskefileter, som betyr at store deler av fisken ligger igjen. Majoriteten av beslagene er torsk.

– Det er åpenbart en utfordring at utlendinger kommer til Norge med et mål om å ta mest mulig fisk ut av landet for å oppnå egen fortjeneste. Slike «turistfiskere» er ikke det Norge trenger, og jeg har tro på at dobling av bøtesatsene vil bidra til å redusere fiskesmuglingen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fra 1. januar 2018 ble regelverket for turistfiskenæringen endret. Det ble blant annet innført en registreringsordning og fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Utførselskvoten ble endret fra 15 kilo fisk og fiskevarer til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kilo for alle andre.

NHO Reiseliv har i lang tid tatt til orde for å øke bøtene for fiskesmugling. I mars ga 36 nordnorske kommuner og de tre fylkeskommunene i landsdelen full støtte til NHO Reiselivs krav. Vest-Finnmark Regionråd, som tok initiativet til fellesuttalelsen, er svært fornøyd med at bøtesatsene dobles.

– Dette er viktig steg på veien med å få luket ut useriøse aktører i bransjen, samt stramme inn lovverket ovenfor de som bedriver denne typen ressurskriminalitet. Regionrådet vil, i samarbeid med blant annet NHO Reiseliv, jobbe videre med å få tilrettelagte rammebetingelser som støtter opp om de seriøse aktørene innen havfisketurisme, sier daglig leder Bente O. Husby i Vest-Finnmark Regionråd.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: