NHO Reiseliv krever fortgang i arbeidet med å øke bøtesatsene for fiskesmugling

Publisert

Torsk

Straffen for å ta med mer enn tillatte fiskekvoter ut av landet er i dag for lav, mener NHO Reiseliv. Foto: Kristin Folsland Olsen.

NHO Reiseliv venter utålmodig på at staten skal skru opp bøtesatsene for tyvfiske og smugling av fisk. Fiskeridepartementet håper økte bøtesatser kan være på plass tidlig i 2019.

I februar i år sendte NHO Reiseliv et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. NHO Reiseliv fikk støtte av Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen.

 – Det har gått ni måneder siden vi sendte brevet, men det har ikke skjedd noe siden vi tok til orde for å øke bøtesatsene. Nå forventer vi at fiskeriministeren tar tak i dette, og at vi får bevegelse i saken, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Må virke avskrekkende

– Straffen for å ta med deg mer enn tillatte kvoter ut av landet er altfor lav. Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter ønsker en seriøs bransje, og de ønsker å få bukt med smugling og tyvfiske. Vi vet også at politiet, spesielt i Nord-Norge, har økt oppmerksomhet på dette. Nå må staten følge opp og straffe de som driver ulovlig, hardere, fortsetter Bjørndal.

I Fiskeridepartementet er de klar på at økte bøtesatser for ulovlig utførsel av fisk er et godt virkemiddel.

– Dette er et viktig område for fiskeriministeren og regjeringen, som vi ønsker å slå ned hardt på, for det er selvfølgelig noe vi vil få slutt på. Vi ser at heving av bøtesatsene vil være en naturlig vei å gå sammen med andre tiltak som vi er nødt til å se på. Selve bøtesatsstørrelsen, må jeg understreke, ligger hos finansministeren, men det bør absolutt være et mål at dette er på plass tidlig i 2019, sier Roy Angelvik, som er statssekretær for fiskeriministeren, til NRK Nordland.

Positivt svar fra Riksadvokaten

Fra før har NHO Reiseliv mottatt et brev fra Riksadvokaten, som stiller seg positiv til forslaget om økte bøtesatser:

«Riksadvokaten ser at det kan ligge betydelig profitt ved slik utførsel, og at bøtenivået sannsynligvis bør justeres. Vi vil sammen med blant annet Økokrim se nærmere på dette».

– Vi har fått et positivt svar fra Riksadvokaten. Nå er det på tide at Fiskeridepartementet sammen med Justisdepartementet og Finansdepartementet setter seg ned og tar en beslutning. Dette bør være en enkel prosess å lande, sier Bjørndal i NHO Reiseliv.

Reglene for utførsel av fisk sier at du kan ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske når du reiser ut av Norge. Dersom du har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten 20 kilo. NHO Reiseliv støtter denne reguleringen og ønsker å bidra til seriøsitet og vekst i havfisketurismen.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: