Bred støtte til NHO Reiselivs krav om økte bøtesatser for smugling av fisk

Publisert

Torsk

En rekke næringsaktører og myndigheter i Nord-Norge støtter NHO Reiselivs krav om økte bøter for fiskesmugling. Foto: Kristin Folsland Olsen.

I et brev til fiskeriministeren gir 36 nordnorske kommuner og de tre fylkeskommunene i landsdelen full støtte til NHO Reiselivs krav om å øke bøtesatsene for tyvfiske og fiskesmugling.

Brevet til fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) er signert Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Vest-Finnmark Regionråd, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Tromsø-områdets Regionråd, Ofoten Regionråd og Lofotrådet. Regionrådene representerer totalt 36 kommuner i Nord-Norge.

«Det er stor enighet og en felles forståelse i landsdelen om at det er viktig at uttaket av de marine ressursene i forbindelse med havfisketurisme må bidra til å styrke de seriøse aktørene, samt at man må sikre at gjeldende regelverk blir fulgt. I den forbindelse vil en kraftig økning i bøtesatsene, slik NHO Reiseliv har foreslått, kunne gi en god preventiv effekt på de som spekulerer i profitt omkring utførselen av fisk.», heter det i brevet.

– En viktig sak som bør være enkel å få ordnet

NHO Reiseliv kontaktet allerede i februar 2018 Fiskeridepartementet med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk.

Dagens regler er slik at du kan ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske ut av Norge. Har du derimot fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten 20 kilo. Boten for å ta med mer enn lovlig kvote er på cirka 100 kroner per kilo fisk.

– Denne type miljøkriminalitet må bli straffet hardere, og forhåpentligvis vil også økte bøter gjøre at flere tenker seg om før de tar for store mengder fisk ut av landet. Dette er en viktig sak som bør være enkel å få ordnet, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal.

Glad for støtte

Han er glad for støtten fra en stor samling næringsaktører og myndigheter i de nordligste fylkene.

– Nå er det på tide at fiskeriministeren leverer på bestillingen fra både næring og kontrollorganer, sier Bjørndal.

Etter at NHO Reiseliv purret på departementet i november 2018, uttalte Roy Angelvik, som er statssekretær for fiskeriministeren, til NRK Nordland at «heving av bøtesatsene vil være en naturlig vei å gå sammen med andre tiltak som vi er nødt til å se på».

– Selve bøtesatsstørrelsen, må jeg understreke, ligger hos finansministeren, men det bør absolutt være et mål at dette er på plass tidlig i 2019, sa statssekretæren.

Fra før har NHO Reiseliv mottatt et brev fra Riksadvokaten, som stiller seg positiv til forslaget om økte bøtesatser.

Se også:
grafikk med teksten attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner

NHO Reiselivs Årskonferanse

Hamar 21. og 22. mai 2024

  • Foredrag, innsikt og inspirasjon fra scenen.
  • Innkjøpsmesse med smaksprøver og gode tilbud.
  • Landsmøte og generalforsamling

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: