NHO Reiseliv vil øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk

Publisert

Havfiske

Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende, mener NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv mener et viktig bidrag for å få redusert smugling og tyvfiske vil være å øke bøtesatsene. – Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktøren.

NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. NHO Reiseliv får støtte av Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. 

Havfisketurismebedrifter om nye rapporteringsregler og fremtiden til bransjen

– Hvis du tar med deg mer enn tillatte kvoter ut av landet, er dessverre straffen altfor lav. Du får cirka 100 kroner i bot per kilo fisk. Prisen du kan få for indrefilet av torsk, er langt over dette, så gevinsten er potensielt svært stor, samtidig som straffen er lav, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Disse har stått på stedet hvil siden 2012. Nå mener vi at en betydelig økning er på sin plass, fortsetter Krohn Devold.

Ønsker en seriøs utvikling

Med de nye reglene for utførsel av fisk når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Dersom en har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten maksimalt 20 kilo. NHO Reiseliv støtter denne reguleringen, og ønsker å bidra til seriøsitet og vekst i havfisketurismen.

– Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter jobber for samme mål; et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres.Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv 

– Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter jobber for samme mål; et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres. De ønsker en seriøs utvikling og har spilt på lag med staten i utviklingen av de nye reguleringene. Nå må staten følge opp og straffe dem som driver ulovlig virksomhet hardere. Da er økte bøtesatser et naturlig sted å begynne, sier Krohn Devold.

Får støtte fra havfiskebedriftene

John Kristian Karlsen - Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring.

John Kristian Karlsen, daglig leder ved Arnøy Brygge på Nord-Arnøy utenfor Bodø, støtter NHO Reiseliv i at straffen er for lav. Sammen med en rekke andre havfisketurismeaktører møter han tirsdag og onsdag NHO Reiseliv i Bodø for å diskutere utfordringene med smugling og tyvfiske.

– Straffen for ulovlig utførsel er altfor lav. Slik det er nå, betyr det ingenting – i alle fall ikke hvis det er slik at de får fisken med seg selv om de blir tatt, sier Karlsen. Han legger til at han er glad for at staten innførte nye regler om en kvote på 20 kilo for fiske i regi av en registrert fiskevirksomhet.

– Vi synes de nye reglene med 20 kilo er helt perfekt. Det passer akkurat til en normal fiskekasse og er nok for én person. Ingen fra vårt anlegg får reise fra oss med mer enn kvoten. Dette har gjort at vi er kvitt det vi kaller «power-fiskere». Våre gjester er her for det vi ønsker å tilby, nemlig ferie med fiske. Vi er ikke en fiskeeksportør og har heller ingen ønsker om å bli det, fortsetter Karlsen.

– Dette handler om ressursforvaltning og et seriøst næringsliv. Konsekvensene av overfiske og smugling av en av våre viktigste ressurser må bli større. Tollvesenet har vært klare på at dette er miljøkriminalitet. Da må det også bli større konsekvenser ved et lovbrudd, avslutter Krohn Devold.


Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: