Høringssvar om regulering av hvalsafari som næring

Vedlagte høringssvar ble sendt Fiskeridirektoratet 29. mai 2019, og gjør rede for NHO Reiselivs høringsinnspill til forslag til regulering av hvalsafari som næring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Hvalsafari

Hvalsafariturisme setter store krav til aktørene. Her finner du oversikt over gjeldende krav og lovverk samt NHO Reiselivs innspill og forslag for økt kvalitet ved hvalsafari.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: