Verdien av hvalsafariturisme

Publisert

Halefinnen til en knølhval som spruter vanndråper over vannflaten mot en rosa himmel. Foto.

Knølhval i mørketidslys utenfor Tromsø. Foto: Audun Rikardsen www.audunrikardsen.com

– At det er yrende liv på havna med mange aktører er veldig viktig, sier ordføreren i Skjervøy kommune. Hvalturisme har bidratt til å bygge kommunen til et attraktivt helårs reisemål.

Forrige uke var NHO Reiseliv medarrangør av et dialogmøte om hvalturisme sammen med Politiet, Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, LO, Norsk Sjømannsforbund, Visit Tromsø- og Visit Lyngenfjord.

Flere som driver med hvalsafariturisme, hvalforskere og myndigheter deltok på møtet som fant sted på Skervøy i Nord-Troms. Formålet var å diskutere hvordan en kan utvikle hvalsafaritursime på en trygg og bærekraftig måte, hvor dyreferden og hensynet til fiskeri og annet havbruk er i varetatt.  

Viktig med samspill mellom reise- og næringsliv

Ordfører i Skjervøy understreker hvor viktig reiselivsnæringen har blitt for kommunen, og verdien av hvalsafariturisme som en fantastisk og unik opplevelse som bidrar til å gjøre kommunen enda mer attraktiv å besøke:  

Reiselivsnæringen har blitt viktigere og viktigere for kommunen. 10 prosent av kommunens innbyggere er tilknyttet en jobb i reiseliv. Reiselivet har gått fra å være sesongbasert til en næring som fungerer gjennom hele året. Hotellet er fullbooket i tider det vanligvis var helt stille. At det er yrende liv på havna med mange aktører er veldig viktig. For oss har det vært viktig være med å bygge opp de lokale aktørene som skal levere gode tjenester gjennom hele året, sier Ørjan Albriktsen, ordfører i Skjervøy kommune.  

Ordføreren er opptatt av at det skal være et godt samspill mellom de som driver med hvalsafari og yrkesfiskere. Derfor er et bransjeforum som dette viktig:  

Det å få til en god samhandling og møteplass er viktig. Det er store dyr, og det handler om dyrevelferd og det handler om systemet – hvordan vi i felleskap skal få dette til å fungere. Derfor er det så bra at vi har dette forumet. Det setter fokus på næringa, både hvordan man skal jobbe i lag og samarbeidet mellom mange viktige etater som sjøfartsdirektoratet, fiskeridirektoratet, politi og næringen. Så dette er et veldig bra initiativ, og viktig for at vi skal få en næring som fungerer godt, sier Albriktsen. 

Åtte personer sin står på rekke med andre personer i et møtelokale i bakgrunnen. En av kvinnene på bildet har politiuniform. Foto.

NHO Reiseliv var medarrangør av et dialogmøte om hvalturisme sammen med Politiet, Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, LO, Norsk Sjømannsforbund, Visit Tromsø- og Visit Lyngenfjord. Flere som driver med hvalsafariturisme, hvalforskere og myndigheter deltok på møtet som fant sted på Skervøy i Nord-Troms. Foto: NHO Reiseliv

– Hvalsafari har blitt vår styrke og vår største aktivitet  

Susanne Strøm, eier av "Explore 70 degrees", en hvalsafariaktør på Skjervøy, har virkelige fått fart på hvalturismeaktivteten etter pandemien:  

Da vi startet opp i 2018 var det opprinnelig ikke hvalsafari vi ville drive med, men på grunn av korona har hvalsafari blitt vår styrke og vår største aktivitet. Det er svært få aktører som driver med hvalsafari, så her har vi blanke ark og vi sitter med alle fargestiftene, sier Susanne, som opplever en økt interesse for hvalsafari.  

Fram til nå har vi kjørt to turer per dag for å ta unna kundemassen. Det er så mange gjester som vil på hvalsafari. Pandemien er over, og folk kan begynne å reise igjen, sier Susanne. Hun trekker også frem verdien av denne type naturbaserte opplevelser for kommunen og de ringvirkningen dette gir:  

Det fører til stor verdiskaping i kommunen. Gjestene går i gatene, handler i matbutikken og andre butikker, fortsetter Susanne. 

Viktig med engasjement fra myndighetene  

Susanne og de andre aktørene fra bransjen synes det er viktig at myndigheter, næring og forskning samles for å diskutere framtiden for hvalturisme:  

Det er viktig at myndighetene viser engasjement. De som er til stede her i dag er seriøse aktører som vil det beste, og som følger lover og regler. Den store utfordringen er de som ikke driver profesjonelt og seriøst. De som ikke er innforstått med reglene rundt hvalsafari og hvordan man skal opptre i en klynge med hvalsafariaktører hvor det både er hval og snorklere i vannet, sier Susanne.  

Hun mener politiet og andre myndigheter må ha flere kontroller – både alkoholkontroll, og papirkontroll av sertifikater:  

Vi vet at det eksisterer folk som drar ut med privat båt, som tar med seg venner, men som tar betalt. Derfor er det viktig med kontroller som sørger for at aktører følger lover og regler.  

Dyrevelferd på agendaen 

Dyrevelferd var et viktig tema på møtet, og alle som var til stede var svært opptatt av hensynet til hvalen. Det var også forskere fra Universitet i Tromsø (UIT) til stede, som understreket viktigheten av dyrevelferd. 

Professor Audun Rikardsen ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitet i Tromsø hadde et viktig råd til hvalsafariaktørene:  

Les guidelines og de gjeldende retningslinjer. Og bruk folkeskikk på havet og sunn fornuft. Ser du at hvalene reagerer, så vik unna. Ta hensyn til andre båter. Når det har gått en stund, så la andre komme til. Ja, rett og slett bruk sunn fornuft – da tror jeg det går veldig bra! 

En spekkhugger som bryter vannflaten. Foto.

Spekkhugger som spionerer på livet over vann (Tromsø). Foto: Audun Rikardsen, https://www.audunrikardsen.com/

Ønsker et konstruktivt samarbeid med myndighetene  

NHO Reiseliv har flere medlemmer som helt siden 1990-tallet har drevet med hvalsafari. De ønsker et konstruktivt samarbeid med myndighetene, som må sørge for at useriøse aktører lukes ut:  

 NHO Reiseliv ønsker å være en pådriver for at hvalsafari utvikles på en både trygg, bærekraftig og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Hvalsafari har vokst til en viktig næring i nord, og skal vi sikre vekst samtidig som bærekraft ivaretas er det viktig med slike møteplasser der man får kunnskap og dialog mellom de kommersielle aktørene, myndighetene og forskningsmiljøer. Våre medlemmer vet at det hviler et stort ansvar på den enkelte aktør for å ta hensyn i sin aktivitet rundt hval, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. 

Tor Johansen fra Fiskeridirektoratet, som har ansvaret for å sikre at regelverket følges, var også til stede, for å informere om gjelden regelverk og hvalsafariforskriften, som ble etablert i 2019. Til stede var også Jeanette Guttierrez-Lorentzen, inspektør for Sjømannsforbundet, et forbund under LO, som gjennomfører inspeksjoner av mannskap, om de har kontrakter osv. Hun presenterte typiske feil hun oppdager på inspeksjon: ulovlige kontrakter, manglende lovpålagt pensjon og obligatorisk tjenestepensjon.  

 

Hvalsafari

Hvalsafariturisme setter store krav til aktørene. Her finner du oversikt over gjeldende krav og lovverk samt NHO Reiselivs innspill og forslag for økt kvalitet ved hvalsafari.

Høringssvar om regulering av hvalsafari som næring

Vedlagte høringssvar ble sendt Fiskeridirektoratet 29. mai 2019, og gjør rede for NHO Reiselivs høringsinnspill til forslag til regulering av hvalsafari som næring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: