Ny møteplass for bedrifter innen havfisketurisme

Publisert

Cecilie Nordskag

Cecilie Rygg Nordskag fra Din Tur er glad for at det blir større oppmerksomhet rundt havfisketurisme.

I forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse inviterte NHO Reiseliv til et bransjeforum for bedrifter som driver med havfisketurisme.

Havfisketurisme er et opplevelsessegment som vokser, og derfor er det viktig for NHO Reiseliv å lytte til hvilke muligheter og utfordringer disse bedriftene har:

– Vi ønsker å bidra til å bygge og styrke omdømmet til havfisketurismebedriftene, som gir et viktig bidrag langs kysten ved at de opprettholder og utvikler arbeidsplasser, bosetting og næringsliv, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelsesbedrifter i NHO Reiseliv.

– Fra å være en liten aktivitet for et fåtall har turistfiske i dag blitt en viktig del av lokalmiljøet langs norgeskysten
Cecilie Rygg Nordskag, daglig leder i Din Tur

Fra liten til stor bidragsyter

Cecilie Rygg Nordskag, daglig leder i Din Tur, en av Norges største turoperatører for sjøfisketurisme, er glad for at NHO Reiseliv har tatt initiativ til et bransjeforum:

– Større oppmerksomhet rundt sjøfisketurisme gjennom et eget bransjeforum er positivt for oss. Vi er glad for at det blir satt søkelys på våre og våre samarbeidspartneres behov og utfordringer.

– Fra å være en liten aktivitet for et fåtall har turistfiske i dag blitt en viktig del av lokalmiljøet langs norskekysten. I dag er turistfiske blitt en vesentlig bidragsyter både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. For det er ikke bare eieren av hus og båt som tjener på sjøfiskeentusiasten. Nærbutikken og bensinstasjonen nyter godt av det. Det samme gjør den lokale kafeen og puben, sier Cecilie Rygg Nordskag i Din Tur.

– I tillegg er også alle involverte i Din Tur en del av et stort internasjonalt nettverk bestående av selgere, turoperatører, journalister, markedskanaler, reiselivsmesser og sosiale medier. Aller viktigst i dette nettverket er sjøfiskende kunder med drømmer, forventninger og krav til sin perfekte fiskeferie i Norge, sier Rygg Nordskag.

Lovendringer for turistfiskenæringen

Et viktig tema som er tatt opp i forumet, er de nye lovendringene for turistfiskenæringen som nå behandles i Stortinget (høringsfristen er 15. November). Et av lovforslagene gir Fiskeridepartementet rett til å kreve både registrering av virksomheter og rapportering av fangst.

Næringen har lenge etterlyst en form for registrering som gir en bedre oversikt over omfanget av turistfiske, samtidig som at det bidrar til å luke ut aktører som driver ulovlig fiske.

– Det er positivt at man får en oversikt over antall bedrifter som finnes i dette segmentet, at man får bedre data over uttaket av fisk. NHO Reiseliv har hele tiden vært positiv til rapportering, så lenge denne gjøres enklest mulig. Det bør kun rapporteres på det som er strengt nødvendig, sier Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

Cecilie Rygg Nordskag i Din Tur er enig.

– Registreringsplikten som følger av endringene i lovverket, synes vi er positiv da vi per i dag ikke har noen formening om hvor mye ressurser som tas ut av havet i vår bransje. Å få en oversikt over hvor mye og hva som tas ut, vil være nyttig når det gjelder bevisstgjøring av uttak i fremtiden, sier Rygg Nordskag.

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: