– Airbnb truer det etablerte hotellmarkedet

Publisert

Collage Kristin Krohn Devold og Grand Hotell. Begge foto: Per Sollermann.

Devold og Grand hotell. Foto: Per Sollerman.

Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun 2 prosent. – En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å overta hotellmarkedet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Ferske estimater fra analysebyrået Capia viser at i 2018 var det 4 457 847 millioner reserverte (solgte) romdøgn via Airbnb – en vekst på 45 prosent fra året før. Det utgjør over en femtedel av overnattingsmarkedet (Airbnb versus hotell på landsbasis).

– Airbnb utgjør nå en reel trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleiers inntekter slik de har vedtatt, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene. Det er i denne situasjonen helt uaktuelt å heve momsen på overnatting. Tallene fra Capia viser helt tydelig at regjeringen må hente inntekter til statsbudsjettet gjennom å kreve rapportering av Airbnb-utleie, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

En svart hotellsektor uten ansatte er i ferd med å overta hotellmarkedet.

Kristin Krohn Devold

– Det blir helt feil å belaste hotellene som representerer, sammen med øvrig reiseliv, 166 000 arbeidsplasser, når vi vet at en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes, er i ferd med å ta over overnattingsmarkedet flere steder i landet, fortsetter Krohn Devold.

Airbnb har en særlig stor andel av overnattingsmarkedet på Sørlandet med 38 prosent solgte romdøgn. På Vestlandet utgjør Airbnb 27 prosent, i Nord-Norge 26 prosent og i Oslofjord-regionen 17 prosent. I Oslo by ligger andelen på hele 35 prosent. Airbnb i Lofoten har en ekstrem høy andel med 55 prosent av solgte romdøgn – en vekst på 42 prosent fra året før.

Oversikt over reserverte romdøgn for Airbnb versus hoteller, per landsdel i 2019. Kilde: Capia. Klikk på bildet for å forstørre.

– Disse tallene viser beleggsprosenten. Ser man på romkapasiteten er Airbnb nå halvparten av alle hotellrom, og dermed Norges klart største «hotellkjede», fortsetter Krohn Devold.

Skattepliktig inntekt på 1,8 milliarder

I 2018 var det i Norge 26 220 unike verter som leide ut bolig minst én gang gjennom Airbnb. Medianinntekten for disse var 37 463 kroner. Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnb-utleie var på 2,3 milliarder kroner – en økning på 40 prosent fra året før. Den skattepliktige inntekten til Airbnb-vertene ligger på 1,8 milliarder.

Ekspertgruppe anbefaler ytterligere økt hotellmoms

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefalte i mai å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Dette til tross for at hotellene har fått en momsøkning på 50 prosent fra 8 til 12 prosent, og dermed kommet helt på topp i Europa der nivået ligger på om lag 9 prosent.

– Det er vanskelig å ta ut momsøkningen i prisene, for kunden sammenligner totalpriser mellom Norge og andre land. Det meste av momsøkningen har derfor hotellene måtte ta som reduserte overskudd. Derfor går driftsmarginer og overskudd for overnatting ned, og var på én prosent i 2017. En videre momsøkning vil være svært næringsfiendtlig. Dette må regjeringen og alle stortingspartier klart avvise lenge før kommunevalget. Jeg utfordrer hver eneste ordfører og ordførerkandidat til å ta avstand fra høyere overnattingsmoms. Mulige skatteinntekter ligger helt andre steder, noe de ferske Airbnb-tallene dokumenterer til fulle, avslutter Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: