Håndbok for lærlinger

Publisert

Bilde av håndbok for lærlinger

Håndbok for lærlinger. Forfatter Espen Lynghaug.

Har du lærling i din bedrift? Denne boken er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer.

– Boka er svært nyttig for lærlinger, men også for elever i yrkesfaglig utdanning, lærekandidater og praksiskandidater, sier forfatter Espen Lynghaug, spesialrådgiver i NHO Mat og drikke.

«Håndbok for lærlinger» gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve.

Håndboken har som mål å lette overgangen fra skole til arbeidsliv, for både eleven og bedriften.

Få svar på sentrale spørsmål

  • Hvordan skaffe læreplass?
  • Hva forventer lærebedriften av deg?
  • Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplæringsplan?
  • Hva er et opplæringskontor?
  • Hvordan unngå konflikter i læretiden?
  • Hvilke regler gjelder for mobilbruk og pc i arbeidstiden?
  • Hvilke oppgaver har fylkeskommunen, faglig leder, prøvenemnda eller lærlingombudet?

Gi boken til dine lærlinger, så øker sjansen for at de blir bedre rustet til å møte jobbhverdagen. 

Les mer om Håndbok for lærlinger her 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: